Aktualności

INFORMACJA DLA KLIENTÓW 500 PLUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku z remontem pokoju nr 3 w okresie od 4.07.2016r. do 31.08.2016r. klienci korzystający z Programu Rodzina 500 PLUS będą przyjmowani w pokoju nr 15 poziom -1.

więcej

„Rozpocznij od nowa!

-  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

więcej

CMS by Lioosys