2017-11-02

TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM !!!
AKCJA CHARYTATYWNA !!!
WIELKA ZBIÓRKA ZABAWEK !!!

2017-10-31

Okres jesienno- zimowy to spadki temperatury, a co za tym idzie zagrożenie dla życia
i zdrowia osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Zmiana godzin udzielania bezpłatnych porad prawnych
2017-10-27

O października 2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu można uzyskać bezpłatne porady prawne.
Konsultant prawnik przyjmuje strony:
Poniedziałek: 7.30 - 9.30
Czwartek: 7.30 - 9.30

Libiąż ul. 9 Maja 2 pok. 15 poziom -1 tel. 32 627 78 25 w. 36

2017-10-04

„Pogotowie lekcyjne” działające w Punkcie Aktywności Obywatelskiej (siedziba Plac Targowy)poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji wolontarystycznej.

2017-10-04

W DNIU 27.10.2017. O GODZINIE 15.00 ODBĘDZIE SIĘ WYJAZD EDUKACYJNY DO CHORZOWSKIEGO PLANETARIUM

2017-09-14

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci otworzyło pierwsze w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej, przeznaczone dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci.
2017-09-12
2017-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmuje działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2014-2016 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

2017-08-29

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza mieszkańców ulicy Leśnej i Jaworowej oraz ulic przyległych na spotkanie w dniu 31.08.2017 r. godz. 14.00 w Punkcie Aktywności Obywatelskiej boks 22 na Placu Targowym w Libiążu.

2017-07-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski w sprawie:

- świadczeń wychowawczych (500 plus),

- funduszu alimentacyjnego,

- zasiłku rodzinnego i dodatków na okres zasiłkowy 2017/2018

wydawane i przyjmowane będą w Libiążu ul. 9 Maja 2, od 01-08-2017 pokój 3 i 15 poziom -1.

2017-08-25

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

2017-05-31

W maju 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu został wyróżniony Certyfikatem Jakości za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej. Dotychczas ok. 12 instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej otrzymało taki certyfikat.

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci otworzyło pierwsze w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej, przeznaczone dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci.
2017-09-12
2017-08-25

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu
we wtorki-od 16.30 do 18.30

Osoby chętne do wzięcia udziału w Grupie prosimy o kontakt osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2 lub pod numerem telefonu 32/627-78-25 lub 32/627-51-43
Informacji o Grupie Wsparcia udziela Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Anna Dudzik i pracownicy socjalni.

2017-07-25

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.

Dzień dziecka
2017-05-22

W dniu 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci do Punktu Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu pzry ulicy Makowej 2 na gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka!

Impreza przewidziana w godzinach 13.00 - 16.00


W programie:

  • zabawa przy muzyce,
  • konkursy z nagrodami,
  • malowanie twarzy,
  • wspólne grillowanie,
  • gofry i słodkości,
  • dużo uśmiechu i wrażeń !!!
Kochamy mamy więc je upiększamy
2017-05-11

W dniu 25.05.2017. o godzinie 15.00 zapraszamy wszystkie mamy do Punktu Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Makowej 2 na wykonanie makijażu.

Ponadto dla każdej mamy niespodzianka.
Gwarantowane miłe spędzenie czasu przy pysznej kawie i smakowitym cieście.

ZAPRASZAMY !!!

2017-05-11

DZIEŃ MAMY - wdzięczność Dzieci za miłość, serce, wyrozumiałość… za WSZYSTKO !

2017-04-11

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Libiąż włączył się w do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Wybieram pomoc" pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.