2017-04-11

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Libiąż włączył się w do ogólnopolskiej kampanii społecznej "Wybieram pomoc" pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kampanii jest danie nadziei, odwagi i wiedzy potrzebnych wszystkim osobom stykającym się ze zjawiskiem przemocy. "Wybieram przemoc pomoc" wskazuje, że każdy z nas - świadek, ofiara, a także sprawca przemocy domowej mają wybór: mogą przemilczeć lub bagatelizować problem lub wręcz przeciwnie - stawić czoła trudnej sytuacji i jej przeciwdziałać. Skreślenie słowa "przemoc" pokazuje, że właściwym wyborem jest sięgnięcie po pomoc w trudnej sytuacji. Hasło obala stereotyp beznadziejnego przypadku.