Przemoc w rodzinie - Aktualności i ogłoszenia

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są drogą telefoniczną.

W tym celu należy kontaktować się z:

  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Libiążu – tel. 32/627 78 25
  • pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej – tel. 796 611 195
  • psychologiem w Ośrodku Pomocy Społecznej – tel. 32/743 63 02

w dniach: wtorek od 8.00 do 11.00, piątek od 12.00 do 14.00

  Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” – infolinia 800 120 002.

2020-10-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 5 października 2020 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Razem mieszkamy i się wspieramy”.

2020-09-17

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych
na terenie Gminy Libiąż.
Ponadto wyniki badań posłużą do sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Libiąż i opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2026”.

2020-04-15

Z uwagi na aktualnie panujący stan epidemii i ograniczenia w przemieszczaniu się Komenda Główna Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną “TWÓJ PARASOL” .

2019-09-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017-2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 31 sierpnia 2019 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Żyj kolorowo bez przemocy”.

2019-06-03

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik ,,PRZEMOC NIE MUSI BYĆ TRADYCJĄ”.

Podziękowania za pomoc przy realizacji projektu socjalnego ,, Klub pozytywnej zmiany”.
2019-04-08

Specjalista pracy socjalnej Beata Smalcerz zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu składa serdeczne podziękowania wszystkim partnerom, sojusznikom, wolontariuszom i sponsorom za wkład wniesiony w realizację projektu socjalnego ,,Klub pozytywnej zmiany”.
Projekt socjalny był realizowany w okresie od 11.02.2019 r do 31.03.2019 r. w ramach Specjalizacji II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny ,,Praca z osobą i rodziną z problemem przemocy”.

2019-03-25

W dniu 26.03.2019r.w godzinach 16.30-18.30 w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbędą się warsztaty w ramach projektu socjalnego pt. „Klub Pozytywnej Zmiany”.

2019-03-11

W dniu 12.03.2019r.w godzinach 16.30-18.30 w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbędą się warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla kobiet w ramach projektu socjalnego pt. „Klub Pozytywnej Zmiany”.

2019-03-07

W dniu 8.03.2019r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbędą się warsztaty edukacyjno-relaksacyjne dla kobiet w ramach projektu socjalnego pt. „Klub Pozytywnej Zmiany”.

2019-02-26

W dniu 26.02.2019r. o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny pt. „Techniki skutecznej motywacji beneficjentów do podejmowania działań ukierunkowanych na zmianę".

2019-02-21

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności ,,Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy" w okresie od 11.02.2019 r. do 31.03.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu realizowany jest projekt socjalny pt: ,,Klub pozytywnej zmiany", adresowany do kobiet doświadczających przemocy w rodzinie w gminie Libiąż.

2018-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu włączył się do ogólnopolskiej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę :"Potrafię się zatrzymać!" udostępniając na swojej stronie link kampanii.

Wychowuj bez klapsów! Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: „Potrafię się zatrzymać”!

2018-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 22 września 2018 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC”.

2018-09-14

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC”.

2018-08-22

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu w dniu 21.08.2018r. zorganizował i przeprowadził piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na Wakacjach”, którego nadrzędnym celem jest propagowanie idei bezpiecznego internetu dla dzieci.

2018-06-21

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż włączył się do ogólnopolskiej kampanii przeciwko przemocy domowej ,,KOCHAM. SZANUJĘ".

 

2018-06-05

Dnia 01 czerwca 2018 r. został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach OPS wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie – Dzień Dziecka pod hasłem : „Kocham – nie biję”. Piknik odbył się na terenie miejskiego targowiska w Libiążu przy ulicy Rouvroy 10 w godzinach 14:00 – 17:00.

2018-05-08

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ serdecznie zaprasza do składania zgłoszeń w XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji). Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja br. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

2018-02-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chanowie informuje, że w drugim kwartale 2018 r. rozpoczną się zajęcia
korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.