2016-04-28

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż włączył się w kampanię społeczną
"WYSOKI SĄDZIE, WYSŁUCHAJ DZIECKO !" zainaugurowanej przez Fundację Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce pod honorowym patronatem Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Dziecka.