2016-09-10

W sobotę, 10 września 2016 roku odbyła się kampania profilaktyczna "Doceń seniorów i osoby niepełnosprawne. Stop przemocy wobec osób zależnych". Kampania została zorganizowana w formie imprezy środowiskowej pod hasłem "Mam fajnych dziadków".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu podejmuje działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2014 - 2016, które wpisują się w działania Centrum Aktywności Lokalnej. Corocznie organizowane są kampanie profilaktyczno - edukacyjne w formie imprez środowiskowych.