Podziękowania za pomoc przy realizacji projektu socjalnego ,, Klub pozytywnej zmiany”.
2019-04-08

Specjalista pracy socjalnej Beata Smalcerz zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu składa serdeczne podziękowania wszystkim partnerom, sojusznikom, wolontariuszom i sponsorom za wkład wniesiony w realizację projektu socjalnego ,,Klub pozytywnej zmiany”.
Projekt socjalny był realizowany w okresie od 11.02.2019 r do 31.03.2019 r. w ramach Specjalizacji II Stopnia w zawodzie pracownik socjalny ,,Praca z osobą i rodziną z problemem przemocy”.