Warsztaty edukacyjno-relaksacyjne.

2019-03-07

W dniu 8.03.2019r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbędą się warsztaty edukacyjno-relaksacyjne dla kobiet w ramach projektu socjalnego pt. „Klub Pozytywnej Zmiany”.

Harmonogram zajęć:
14.00-15.00 - warsztaty z zakresu rynku pracy z pracownikiem Klubu Integracji Społecznej prowadzone przez starszego instruktora reintegracji zawodowej.
w Libiążu.
15.00-17.00 – warsztaty relaksacyjne zmniejszające poczucie stresu prowadzone przez pedagoga-animatora społecznego.

Zajęcia w ramach projektu socjalnego pt.” Klub Pozytywnej Zmiany”, którego celem jest zwiększenie poziomu motywacji do zmiany funkcjonowania osobistego, społecznego
i zawodowego kobiet doświadczających przemocy w rodzinie w gminie Libiąż.

Partnerzy projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Punkt Aktywności Obywatelskiej.