Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

2018-02-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chanowie informuje, że w drugim kwartale 2018 r. rozpoczną się zajęcia
korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Spotkania w/w grupy prowadzone będą w siedzibie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Topolowa 16. Zajęcia będą odbywały się w pokoju nr. 29 /siedziba PCPR w Chrzanowie/, raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych /15 spotkań/.

Warunkiem otwarcia zajęć korekcyjno-edukacyjnych jest zakwalifikowanie co najmniej 10 klientów. W celu kwalifikacji klienci powinni zgłaszać się do Pracownika PCPR w wyznaczonym terminie, czyli podczas dyżuru w każdy czwartek w godzinach 17:00 - 19:00 rozpoczynając od 1.03.2018 r.