Kampania "Kocham szanuje"

2018-06-21

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż włączył się do ogólnopolskiej kampanii przeciwko przemocy domowej ,,KOCHAM. SZANUJĘ".