Relacja z kampanii profilaktycznej o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC”.

2018-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 22 września 2018 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC”.

Głównym celem kampanii było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy wśród seniorów.

Uczestnicy kampanii brali udział w różnych zabawach oraz konkursach profilaktycznych dla dzieci i seniorów zorganizowanych przez grupę ,,ANI – macje” m.in. w konkursie plastycznym ,,Najciekawszy plakat o tematyce przemocy wśród seniorów”. Ponadto odbyły się warsztaty artystyczno-integracyjne dla juniorów i seniorów ,,Jesienna kompozycja”, mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integrację mieszkańców gminy Libiąż. Podczas trwania kampanii można było wziąć udział we ,,Wspólnym czytaniu” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu oraz zobaczyć występ Grupy Kabaretowo-Teatralnej ,,Odział Specjalnej Troski” działającej przy Libiąskim Centrum Kultury oraz Koła Gospodyń wiejskich ,,Libiążanki” z Libiąża. Zarówno dla zwycięzców , jak i dla uczestników konkursów przygotowano atrakcyjne nagrody.
W czasie kampanii można było uzyskać informacje dotyczące profilaktyki przemocy udzielanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. Ponadto zostały przeprowadzone badania ankietowe o charakterze diagnostycznym wśród seniorów, których celem było zbadanie problemu przemocy w tej grupie społecznej.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu Pani Sylwia Paleczny składa serdeczne podziękowania mieszkańcom za udział w kampanii, wolontariuszom
i uczniom za wkład w organizację kampanii, a także współorganizatorom
i sponsorom.

ORGANIZATORZY, SPONSORZY I PARTNERZY LOKALNI:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu.
2. Urząd Miejski w Libiążu.
3. Libiąskie Centrum Kultury.
4. Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu.
5. Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu.
6. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
7. Świetlica Środowiskowa w Libiążu.
8. LOMBARD, Plac przy ul. 1 Maja w Libiążu.
9. Pani Anna Waligóra – warsztaty ,,Jesienna kompozycja”.
10. Pani Anna Kuca - ,,ANI – macje” – blok animacji dla dzieci.
11. ,, Dan Cake” w Chrzanowie.
12. Państwo Agnieszka i Tomasz Gumkowscy Biuro-Max w Chrzanowie.
13. Pan Kazimierz Siuda – Piekarnia w Libiążu.
14. ,,Megallo” Spółka Jawna R. Jonkisz, A. Wierzba Alwernia.
15. Pani Katarzyna Cebula – opieka medyczna.
16. Wolontariusze z Klubu Wolontariusz przy OPS w Libiążu.