Sprawozdanie z festynu rekreacyjno - integracyjnego "Nasza obieżowa"

2008-07-26

26 lipca odbył się festyn rekreacyjno-integracyjny przy ulicy Obieżowej w Libiążu zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu przy współpracy z Libiąskim Centrum Kultury.

Impreza miała na celu integrację mieszkańców ulicy Obieżowej w Libiążu.
Święto ulicy rozpoczęli najmłodsi uczestnicząc w grach i zabawach w ramach "wesołego podwórka". Oficjalnej inauguracji, która rozpoczęła się o godz. towarzyszyło przemówienie wiceburmistrz Marii Siudy i wypuszczenie gołębi pocztowych libiąskiego koła PZHGP.

Dla mieszkańców ul. Obieżowej zaśpiewały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich "Libiążanki", zagrał trzebiński zespół "Chilitoy" i hip-hopowa formacja "Husar", występ break-dance zaprezentował zespół "Double-Trouble". Ponadto odbyły się liczne konkursy dla wszystkich kategorii wiekowych. Komisariat Policji w Libiążu sprawdził wiedzę najmłodszych na temat ruchu drogowego natomiast Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkursy literackie. Urząd Miejski w Libiążu obok konkursów dla dzieci przygotował wystawę fotograficzną z archiwalnymi zdjęciami ulicy Obieżowej i stoisko promocyjne. Pokaz sprawności i grochówkę przygotowali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło.

Zorganizowano również konkurencję wyciskania sztangi oraz przeciąganie liny przez mieszkańców ul. Obieżowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najładniejszy ogródek działkowy przy ulicy Obieżowej. Do konkursu wystawionych zostało 13 ogródków. Nagrody w tej dziedzinie wręczył leauratom poseł Tadeusz Arkit.

Podczas festynu zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne przez pracowników socjalnych. Ankieta miała na celu przedstawienie opinii mieszkańców ulicy Obiegowej na temat imprezy. Badaniami objęto 50 osób.
Wszystkim ankietowanym festyn bardzo się podobał - 50 osob, co stanowi 100% ankietowanych.
Osoby ankietowane w przeważającej większości - 31 osób, co stanowi 62% ogółu ankietowanych - wskazały na wszystkie propozycje festynu jako najlepsze. 24 ankietowanych, co stanowi 48%, najbardziej podobała się wystawa ogródków działkowych . Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej - tak stwierdziło 12 osób, co stanowi 24% ogółu ankietowanych.
Ankietowani zapytani o to, czy wzięliby udział w podobnej imprezie organizowanej w przyszłości? - w 100% odpowiedzieli twierdząco (50 osób). Na pytanie: "Czy włączył(a)by się Pan/Pani w organizowanie tego festynu? - 45 osób odpowiedziało twierdząco, co stanowi 90% ogółu ankietowanych, natomiast 5 osób udzieliło negatywnej odpowiedzi, co stanowi 10% ogółu ankietowanych.

Rezultaty festynu:

  • wzrost zaangażowania mieszkańców osiedla w sprawy społeczności lokalnej i integrację środowiska sąsiedzkiego,
  • zmiana wizerunku osiedla przy ulicy Obieżowej,
  • wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,
  • wzrost zaangażowania lokalnych inicjatyw w zakresie podejmowania działań na rzecz integracji mieszkańców ul. Obiegowej,
  • zwiększenie aktywności mieszkańców ulicy Obiegowej.

 

W przygotowaniach do festynu wzięło udział 13 instytucji lokalnych oraz 24 sponsorów.