OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

INFORMUJE, ŻE

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 MOŻNA SKŁADAĆ :

- OD DNIA 1 LIPCA 2018- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

- OD DNIA 1 SIERPNIA 2018- TRADYCYJNIE
(WERSJA PAPIEROWA)

W Sołectwach wydawanie i przyjmowanie wniosków będzie odbywać się w punktach:

- Żarki-Sołtysówka w poniedziałek w godzinach od 8:15 do 11:45

- Gromiec-Sołtysówka w czwartek w godzinach od 7:30 do 10:45

Punkty czynne będą w m-c sierpień i wrzesień 2018

W związku z nowym okresem świadczeniowym ulegają zmianie godziny przyjmowania stron, Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Przyjmowanie stron:
poniedziałek 9.00-16.00
wtorek 9.00-15.00
środa dzień wewnętrzny
czwartek 9.00-15.00
piątek 9.00-14.00