2021-04-07

W dniu 30.03.2021 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się zdalne warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

2021-04-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że nadal wspiera seniorów oraz realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na 2021 rok.

2021-04-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kampanii pt. „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, która ma na celu upowszechnić wśród Klientów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.