Postępowanie mediacyjne

Punkt mediacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu

Osoby będące w sytuacji kryzysu, kiedy samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z konfliktami mogą skorzystać z bezpłatnej mediacji m.in. w kwestiach:

  • podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej rozstania czy pozostania w związku
  • ustalenia zasad, warunków separacji lub rozwodu
  • uzgodnienia warunków sprawowania opieki nad dziećmi, zobowiązań finansowych oraz ustaleń dotyczących kontaktów z dziećmi
  • ustalenia zasad opieki nad chorymi, starzejącymi się członkami rodziny
  • ustalenia zasad finansowania i korzystania z mieszkania pomiędzy współlokatorami
  • uzgodnień alimentacyjnych, gdzie ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd daje możliwość ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz sprawach karnych zlecanych przez organy uprawnione zgodnie z przepisami o postępowaniu mediacyjnym.

 

Mediacja to dobrowolne porozumienie pomiędzy stronami będącymi w konflikcie w obecności osoby trzeciej, która jest bezstronna, akceptowalna i neutralna, tj. mediatora. Proces ten sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu między stronami lub jego złagodzeniu. Mediacja ułatwia rozwiązywanie konfliktów drogą bez przemocy. Postępowanie to nie jest poradnictwem, ani doradztwem, nie jest także terapią czy wychowaniem. Mediacja ma na celu:

  • udzielenie osobom będącym w konflikcie pomocy w osiągnięciu przez nie własnego, wzajemnie akceptowalnego porozumienia dotyczącego spornych kwestii,
  • budowanie prawidłowych relacji między członkami rodziny i środowiska lokalnego.

 

Postępowania mediacyjne w Punkcie Mediacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu są świadczone bezpłatnie. Postępowania mediacyjne przeprowadza Joanna Banasik - osoba wpisana w Sądzie Okręgowym w Krakowie do wykazu osób godnych zaufania i wyrażających gotowość przeprowadzania postępowania mediacyjnego ds. karnych oraz ds. rodzinnych - zgłoszeni na listę stałych mediatorów przez OPS w Libiążu do Sądu Okręgowego w Krakowie, członkowie Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.