INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Prosi o odłożenie w czasie załatwiania spraw urzędowych.

Dokumenty oraz wnioski o ustalenie prawa do:

-        zasiłku rodzinnego oraz dodatków.

-        jednorazowej zapomogi

-        świadczenia wychowawczego

-        funduszu alimentacyjnego

-        dodatku mieszkaniowego i energetycznego

-        oraz innych nie wymienionych

będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, bankowości internetowej oraz e-mail: ops@libiaz.pl lub tradycyjnie poprzez wrzucenie do skrzynki przy ul. 9 Maja 2 (główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu) oraz
ul. Oświęcimska 52 (Dział Świadczeń Rodzinnych).

W trosce o bezpieczeństwo apelujemy, aby kontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie: 32-627-78-25,
Dział Świadczeń Rodzinnych 32 743-63-02 lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (e-mail lub ePUAP)

Libiąż ul. 9 maja 2

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek: 7.00-15.00

Środa: 7.00 - 15.00

Czwartek: 7.00 - 15.00

Piątek: 7.00 - 14.00

tel. 32 627 78 25 w. 21