Klub wolontariusza

Logo - Wolontariat

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, trud, umiejętności i zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza na rzecz najbardziej potrzebujących. 

Cieszymy się, że wśród Nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych.


Ideę wolontariatu, która ustanowiona została przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku należy wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi oddanych służbie potrzebującym szczerze doceniać. Tym bardziej, że są to osoby działające zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.


Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole wśród ludzi i dla ludzi.


Drodzy Wolontariusze życzymy by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Życzymy jak najwięcej pozytywnej energii, którą przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A Nam wszystkim – abyśmy jak najczęściej potrafili bezinteresownie pomagać innym.
Mamy nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy otaczający świat będzie stawał się lepszy !

Zapraszamy do Klubu Wolontariusza

Klub Wolontariusza działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu prowadzi nabór ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy.

Ze względu na swoją rolę, tutejszy Ośrodek prowadzi działania zmierzające do poznania środowiska, w którym funkcjonuje, poznania problemów i potrzeb. Praca wolontariuszy pozwoli na rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Wolontariusze mają w OPS szerokie pole do działania: mogą świadczyć pomoc na rzecz dzieci, seniorów, osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i innych osób wymagających wsparcia. Swoją pracę mogą wykonywać na terenie Ośrodka, bezpośrednio w domach podopiecznych lub podczas imprez oraz akcji charytatywnych organizowanych przez OPS.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i predyspozycji, rozwijania zainteresowań, zdobycia doświadczenia życiowego i zawodowego. Wolontariat to forma spędzania czasu wolnego dająca satysfakcję i zadowolenie. Działania, które Wam zaproponujemy będą adekwatne do wieku, umiejętności i zainteresowań. Oczekujemy również na Wasze propozycje. Obiecujemy uśmiech i radość na twarzach osób obdarowanych Waszą pomocą.

Informacje można uzyskać w Klubie Wolontariusza.

 

Punkt Aktywności Obywatelskiej
Libiąż ul. Rouvroy 10

(Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22)

 

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15:00
Piątek: 7.30 - 14.00

 

Katarzyna Latko - Aspirant Pracy Socjalnej
Maria Mulamba Salumu - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej

tel. 532 560 650