DOBRY START W GMINIE LIBIĄŻ

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W gminie Libiąż wnioski drogą tradycyjną (w formie papierowej) będzie można składać od 1 sierpnia 2020r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu
Libiąż ul. 9 Maja 2

PRZYJMOWANIE STRON
poniedziałek: 9.00-16.00
wtorek – czwartek: 9.00-15.00
piątek: 9.00-14.00