Dodatek pozostałe źródła ciepła

Od 21 września 2022 r; Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu:
• drogą elektroniczną przez platformę E- PUAP (wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).
• osobiście w siedzibie pracy Ośrodka - Libiąż, ul. 9 Maja 2, poziom -1 (była apteka)
• pocztą

Godziny przyjmowania wniosków :
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 14.30
środa: 7.30 - 14.30
czwartek: 7.30 - 14.30
piątek: 7.30 – 13.30

Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie odpowiednio:
3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie obejmuje paliwa w formie gazu płynnego z sieci);
2000 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Zasady wypłaty dodatku:
1.Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła – czyli gdy na danym adresie wypłacony zostanie dodatek węglowy, to na ten adres nie może być wypłacony dodatek z tytułu ogrzewania innym rodzajem opału.
Przez gospodarstwo domowe uważa się:
a. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą - gospodarstwo jednoosobowe, albo
b. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące -gospodarstwo wieloosobowe.
2.Dodatek zostanie wypłacony raz na jeden adres. (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem).
3.Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK, TEMU WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY!!!

Wszystkie kolejne wnioski złożone z tego samego adresu pozostaną nie rozpatrzone.

4.Wniosek o wypłatę dodatku można składać się w terminie do 30 listopada 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Poniżej wnioski i załączniki do pobrania:

plik docx - rozmiar: 15.9 KB
16289