Libiąż, ul. 9 Maja 2 (III piętro budynku MCM)


tel. 32 627 78 25
tel/fax. 32 627 78 25 wew. 24
ops@libiaz.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ESP Ośrodka Pomocy Społecznej:

/opslibiaz/skrytka

 

NIP: 628-17-83-935
Regon: 003446950

 

 

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

 

Dyrektor: Sylwia Paleczny
Zastępca Dyrektora: Cecylia Ostafin

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Kierownik Działu - Piotr Nędza

Pracownicy socjalni:

W siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek: 7.00 - 11.00
oraz dyżur: 14.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.00 – 11.00

telefony bezpośrednie:
pok. 32 627 78 25 w. 33

Katarzyna Kalinowska

Renata Lubańska

Teresa Mulcan

Iwona Siuda

Bożena Szuster

pok. 404-2: 32 627 78 25 w. 38
Patrycja Myrlak

Renata Pawłucka

Joanna Banasik

Beata Stachurska

pok. 405 - 2 : 32 627 78 25 w. 35
Joanna Gąska

Anna Bigaj

Beata Smalcerz

W siedzibie w Żarkach:
Pracownicy Socjalni
Bożena Szuster

Poniedziałek: 7.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 16.00)
Wtorek-Czwartek: 7:00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 15.00)
Piątek: 7:00 – 11.00 (praca w terenie 11.00 - 14.00)
telefon bezpośredni:
32 627 22 55

Teresa Mulcan

Poniedziałek: 7.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 16.00)
Środa: 7:00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 15.00)
Piątek: 7:00 – 11.00 (praca w terenie 11.00 - 14.00)
telefon bezpośredni:
32 627 22 55

W siedzibie w Gromcu (Przychodnia Rejonowa):
dyżur pracownika socjalnego - Joanna Banasik

Środa: 8.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 16.00)
Piątek: 8.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 15.00)

Klub Integracji Społecznej

Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek-Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7.00 - 14.00
pok. 418: tel. 32 627 78 25 w. 30

 

Maria Mulamba Salumu - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej
Dominika Osadzińska - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej
Mariusz Podlipski - Starszy Instruktor Reintegracji Zawodowej
Monika Łyszczarz - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej
Katarzyna Latko - Aspirant Pracy Socjalnej

Sekcja Asysty i Wsparcia Rodziny

Sekcja Asysty i Wsparcia Rodziny

Agnieszka Bogusz - Starszy Asystent Rodziny
Magdalena Ptak - Asystent Rodziny
pok. 405-1  : tel. 32 627 78 25 w.31

Punkt Aktywności Obywatelskiej

Libiąż ul. Rouvroy 10

(Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22)

 

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15:00
Piątek: 7.30 - 14.00

 

Katarzyna Latko - Aspirant Pracy Socjalnej
Maria Mulamba Salumu - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej

tel. 532 560 650

tel. 32 627 78 25 wew. 19

 

Konsultant psycholog przyjmuje:

Libiąż ul. Oświęcimska 52

Elżbieta Jaśko

tel 32 627 78 25 wew.14

Wtorek: 9.00 - 12.00 (praca w terenie: 12.00 - 14.00)
Piątek: 11.00 - 14.00 (praca w terenie: 14.00 - 16.00)
pok. 15-2: tel. 32 627 78 25 w.37
 

Konsultant prawnik przyjmuje strony:

Janina Siuda

Poniedziałek: 14.00 - 16.00
Czwartek: 13.00 - 15.00
pok. 15-2: tel. 32 627 78 25 w. 37

Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych

Poniedziałek: 9.15 - 14.00
Wtorek: 11.00 - 15.00
pok. 15 - 1: tel. 32 627 78 25 w. 36

Punk mediacyjny

Wtorek: 15.00 - 17.00
Pok. 15 : 32 627 78 25 w 36

Dodatki mieszkaniowe

Libiąż ul. 9 Maja 2 pok. 15
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek-Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00
tel. 32 627 78 25 w. 21

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Libiąż ul. Oświęcimska 52
Kierownik Działu: Anna Szyjka
32 743 63 02 w.16
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek-Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Punkt obsługi klienta świadczeń rodzinnych
tel: 32 743 63 02 w. 15

Świadczenie wychowawcze
Libiąż ul. Oświęcimska 52
32 743 63 02 w.12
Fundusz Alimentacyjny
Libiąż ul. Oświęcimska 52
32 743 63 02 w.13

Dział usług opiekuńczych

Kierownik Działu: Cecylia Porębska

udziela informacji
pok. 3: tel. 32 627 78 25 w. 34

 

 

 

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE DYREKTOR ORAZ ZASTEPCA DYREKTORA W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Aneta Nędza, e-mail: nedzaodo@interia.pl