Kontakt

Libiąż, ul. 9 Maja 2 (III piętro budynku MCM)


tel. 32 627 78 25
tel/fax. 32 627 78 25 wew. 24
ops@libiaz.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ESP Ośrodka Pomocy Społecznej:

/opslibiaz/skrytka

 

NIP: 628-17-83-935
Regon: 003446950

 

 

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

 

Dyrektor: Sylwia Paleczny
Zastępca Dyrektora: Cecylia Ostafin

Dział Wsparcia Rodziny

Kierownik Działu - Piotr Nędza

Pracownicy socjalni:

W siedzibie Ośrodka:
Poniedziałek: 7.00 - 11.00
oraz dyżur: 14.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.00 – 11.00

telefony bezpośrednie:
pok. 32 627 78 25 w. 40

Katarzyna Kalinowska

Renata Lubańska

Teresa Mulcan

Iwona Siuda

Bożena Szuster

pok. 404-2: 32 627 78 25 w. 38
Weronika Czamara

Renata Pawłucka

Joanna Banasik

Elżbieta Gucik

pok. 405 - 2 : 32 627 78 25 w. 35
Joanna Gąska

Anna Bigaj

Beata Smalcerz

Patrycja Myrlak

W siedzibie w Żarkach:
Pracownicy Socjalni
Elżbieta Gucik

Poniedziałek: 7.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 16.00)
Wtorek-Czwartek: 7:00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 15.00)
Piątek: 7:00 – 11.00 (praca w terenie 11.00 - 14.00)
telefon bezpośredni:
32 627 22 55

Teresa Mulcan

Poniedziałek: 7.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 16.00)
Środa: 7:00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 15.00)
Piątek: 7:00 – 11.00 (praca w terenie 11.00 - 14.00)
telefon bezpośredni:
32 627 22 55

W siedzibie w Gromcu (Przychodnia Rejonowa):
dyżur pracownika socjalnego - Joanna Banasik

Środa: 8.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 16.00)
Piątek: 8.00 - 11.00 (praca w terenie 11.00 - 15.00)

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Magdalena Rogowska

Beata Stachurska

pok. 419: 32 627 78 25 w. 21

Klub Integracji Społecznej

Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek-Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7.00 - 14.00
pok. 418: tel. 32 627 78 25 w. 30

 

Maria Mulamba Salumu - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej
Dominika Osadzińska - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej
Mariusz Podlipski - Starszy Instruktor Reintegracji Zawodowej
Monika Łyszczarz - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej
Katarzyna Latko - Aspirant Pracy Socjalnej

Kornelia Kowalik - Podinspektor

 

Sekcja Asysty i Wsparcia Rodziny

pok. 405-1  : tel. 32 627 78 25 w.31

Agnieszka Bogusz - Starszy Asystent Rodziny
Agata Grochal - Asystent Rodziny

Punkt Aktywności Obywatelskiej

Libiąż ul. Rouvroy 10

(Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22)

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15:00
Piątek: 7.30 - 14.00

 

Katarzyna Latko - Aspirant Pracy Socjalnej
Maria Mulamba Salumu - Starszy Specjalista Reintegracji Zawodowej

tel. 532 560 650

tel. 32 627 78 25 wew. 19

 

Konsultant psycholog przyjmuje:

Elżbieta Jaśko

Libiąż ul. Oświęcimska 52

tel 32 627 78 25 wew.14

Wtorek: 9.00 - 12.00 (praca w terenie: 12.00 - 14.00)
Piątek: 11.00 - 14.00 (praca w terenie: 14.00 - 16.00)

 

Konsultant prawnik przyjmuje strony:

Janina Siuda

pok. 15-2: tel. 32 627 78 25 w. 37

Poniedziałek: 14.00 - 16.00
Czwartek: 13.00 - 15.00

Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych

Dorota Bużyk

pok. 15 - 1: tel. 32 627 78 25 w. 36

Poniedziałek: 9.15 - 14.00
Wtorek: 11.00 - 15.00

Punk mediacyjny

Pok. 15 : 32 627 78 25 w 36

Wtorek: 15.00 - 17.00

Dodatki mieszkaniowe

Libiąż ul. 9 Maja 2 piętro 3
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek-Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00
tel. 32 627 78 25 w. 21

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Libiąż ul. Oświęcimska 52

32 627 78 25 w.16
p.o. Kierownika Działu: Joanna Gąska
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek-Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Punkt obsługi klienta świadczeń rodzinnych
tel: 32 627 78 25 w. 15

Świadczenie wychowawcze
Libiąż ul. Oświęcimska 52
32 627 78 25 w.12
Fundusz Alimentacyjny
Libiąż ul. Oświęcimska 52
32 627 78 25 w.13

Dział usług opiekuńczych

pok. 3: tel. 32 627 78 25 w. 34

Kierownik Działu: Cecylia PorębskaDZIENNY DOM "SENIOR+" W LIBIĄŻU


Libiąż ul. Piłsudskiego 22
tel. kon. 32 627 50 31 lub 32 627 78 25 wew. 45 lub 46
PLACÓWKA DZIAŁA W DNI ROBOCZE: OD 7:00 do 16:00

Kierownik Dziennego Domu "Senior+" - Katarzyna Bogudzińska-Cwener

Świetlica Środowiskowa w Libiążu

ul. Górnicza 11 Libiąż
tel./fax: 32/627-35-28
e-mail:
swietlica@libiaz.pl

Filia Świetlicy
ul. Oświęcimska 79 Libiąż
tel. 698-000-386

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach:
12.00 – 18.00
W wakacje i ferie:
od 10.00 do 16.00

 

 

 

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE DYREKTOR ORAZ ZASTEPCA DYREKTORA W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Aneta Nędza, e-mail: nedzaodo@interia.pl