NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, dotyczące ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO można składać :


OD DNIA 1 LIPCA 2020- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie ma możliwości składania wniosków w wersji papierowej)


• OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 TRADYCYJNIE (WERSJA PAPIEROWA)

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu przy ul. Oświęcimskiej 52.

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2020/2021 ulegają zmianie godziny przyjmowania stron od 01-07-2020 :

poniedziałek: 9.00-16.00

wtorek: 9.00-15.00

środa: dzień wewnętrzny

czwartek: 9.00-15.00

piątek: 9.00-14.00

 

Więcej informacji na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 U W A G A - W A Ż N E !!!


Wnioski do świadczeń wychowawczych 500+ należy składać na nowy okres zasiłkowy dopiero :


OD 1 LUTEGO 2021 r. - DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( nie ma możliwośći składania wniosków w wersji papierowej )
OD 1 KWIETNIA 2021r. - TRADYCYJNIE ( wersja papierowa)


W związku z powyższym bardzo prosimy o nie składanie obecnie wniosków do świadczeń wychowawczych 500+ przez osoby , które to świadczenie mają przyznane do maja 2021 r.

 

W dniu 10 czerwca 2020 (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje od 7.00 do 14.00

 

Na podstawie Zarządzenia nr 41/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w 2020 roku, w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) czas pracy wynosi 7 godzin. OPS w Libiążu pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00.

INFORMACJA

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,  INFORMUJE, ŻE W M-CU KWIETNIU 2020

  • ŚWIADCZENIA  Z POMOCY SPOŁECZNEJ
  • DODATKI MIESZKANIOWE I ENRGETYCZNE
  • ŚWIADCZENIA  RODZINNE
  • ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE:

OD 07-04-2020 DO 30-04-2020

 

UWAGA !

 

Klienci odbierający świadczenia w Kasie Banku Pekao proszeni są o odbiór świadczeń w dniach 07.04 2020r i 08.04.2020 r.

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Prosi o odłożenie w czasie załatwiania spraw urzędowych.

Dokumenty oraz wnioski o ustalenie prawa do:

-        zasiłku rodzinnego oraz dodatków.

-        jednorazowej zapomogi

-        świadczenia wychowawczego

-        funduszu alimentacyjnego

-        dodatku mieszkaniowego i energetycznego

-        oraz innych nie wymienionych

będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, bankowości internetowej oraz e-mail: ops@libiaz.pl lub tradycyjnie poprzez wrzucenie do skrzynki przy ul. 9 Maja 2 (główna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu) oraz
ul. Oświęcimska 52 (Dział Świadczeń Rodzinnych).

W trosce o bezpieczeństwo apelujemy, aby kontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie: 32-627-78-25,
Dział Świadczeń Rodzinnych 32 743-63-02 lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (e-mail lub ePUAP)

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Libiąż ul. Oświęcimska 52
p.o. Kierownika Działu: Marta Łukoś
32 743 63 02 w.16
Punkt obsługi klienta świadczeń rodzinnych
tel: 32 743 63 02 w. 15

Świadczenia rodzinne

32 743 63 02 w.11

Świadczenie wychowawcze
Libiąż ul. Oświęcimska 52
32 743 63 02 w.12
Fundusz Alimentacyjny
Libiąż ul. Oświęcimska 52
32 743 63 02 w.13

Godziny urzędowania:

 poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00
czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00