Świadczenia rodzinne

                                                          

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, dotyczące  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO można składać:

 

• OD DNIA 1 LIPCA 2022- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie ma możliwości składania wniosków w wersji papierowej)

• OD DNIA 1 SIERPNIA 2022 TRADYCYJNIE (WERSJA PAPIEROWA)

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu przy ul. Oświęcimskiej 52 .

 

INFORMACJA

Dokumenty oraz wnioski o ustalenie prawa do:

-        zasiłku rodzinnego oraz dodatków

- zasiłku pielęgnacyjnego

-        jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

- jednorazowego świadczenia "Za życiem"

- zasiłku dla opiekuna

- świadczenia opiekunczego

- specjalnego zasiłu opiekuńczego

-        funduszu alimentacyjnego

-        oraz innych nie wymienionych

można złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, bankowości internetowej oraz e-mail: ops@libiaz.pl lub tradycyjniew siedzibie DŚRiFA ul. Oświęcimska 52.

Z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych można kontaktować  telefonicznie: 32-627-78-25,
Dział Świadczeń Rodzinnych 32 627 22 55 lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (e-mail lub ePUAP)

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Libiąż ul. Oświęcimska 52
Kierownik Działu: Joanna Gąska

32 627 22 55 w. 16
32 627 78 25 w.16


Punkt obsługi klienta świadczeń rodzinnych
tel: 32 627 22 55 w. 14 lub 32 627 78 25 w. 15

 

Obsługa klienta litery A-J

Podinspektor: Ewelina Banasik

32 627 22 55 w. 13

32 627 78 25 w. 13

 

Obsługa klienta litery K-P

Karta Dużej Rodziny

Podinspektor Agnieszka Czerwik

32 627 22 55 w. 15

32 627 78 25 w. 15

 

Obsługa klienta litery R-Ż

Inspektor Małgorzata Kogut

32 627 22 55 w. 11

32 627 78 25 w. 11

 

Wydawanie zaswiadczeń

Inspektor Katarzyna Kłapyta

tel 32 627 22 55 w. 12

tel. 32 627 78 25 w. 12

 

Godziny urzędowania:

 poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek: 7.00-15.00
środa: 7.00-15.00 - dzień wewnętrzny
czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00