Przemoc domowa - Aktualności i ogłoszenia

2023-09-28

Nowe przepisy mające na celu ochronę zdrowia i życia osób doświadczających przemocy domowej.

• Przemoc domowa zamiast przemocy w rodzinie;
• rozszerzenie form przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc;
• rozszerzenie zakresu podmiotowego m.in. o byłych małżonków lub byłych partnerów, niezależnie od wspólnego zamieszkania

To niektóre ze zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej, które 22 czerwca 2023 r. weszły w życie.

Plakat promujący piknik profilaktyczny ,,JESTEŚ PRZECIW PRZEMOCY, DODAJ DZIECIOM MOCY”
2023-06-05

Relacja z pikniku profilaktycznego ,,JESTEŚ PRZECIW PRZEMOCY, DODAJ DZIECIOM MOCY”

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik profilaktyczny. Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021- 2028’’ oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

Plakat piknik profilaktyczny JESTEŚ PRZECIW PRZEMOCY, DODAJ DZIECIOM MOCY
2023-05-26

Zapraszamy wszystkie dzieci na piknik profilaktyczny „JESTEŚ PRZECIW PRZEMOCY, DODAJ DZIECIOM MOCY”

01.06.2023 Plac Targowy ul. Rouvroy 10 godzina: 14.00-16.00

2022-09-28

RELACJA Z KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ O CHARAKTERZE INTRGRACYJNYM ,,MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 23 września 2022 roku kampanię profilaktyczną ,,MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE” na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu. Działania realizowane w ramach kampanii skierowane były do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z gminy Libiąż.

2022-06-01

RELACJA Z PIKNIKU ,,BEZPIECZNA RODZINA”

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik rodzinny. Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021- 2028’’ oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

2022-04-26

Przypominamy! Skorzystaj z pomocy profesjonalistów!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2 oraz zachęca osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, które odbywają się dwa razy w miesiącu (co drugi czwartek) w godzinach od 16.00 do 18.00 w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu, ul. Rouvroy 10, pawilon 22.

2021-10-05

Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu „Senior+" w Libiążu

W dniu 5.10.2021r. pracownicy socjalni Beata Smalcerz i Joanna Gąska odwiedziły seniorów Dziennego Domu ,,Senior" w Libiążu w związku z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028.

2021-09-08

RELACJA Z KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 3 września 2021 roku kampanię profilaktyczną ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH na Targowisku Miejskim w Libiążu.

2021-06-02

RELACJA Z PIKNIKU ,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY” POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!!

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik ,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”
POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!

2021-05-27

ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - 1 CZERWCA 2021

,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”

POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!!

W okresie trwającej pandemii SARS COV -2, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu, realizuje zadania zawarte w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiążu na lata 2021- 2028, ma również na względzie bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie.

 

2021-02-22

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22-28 luty 2021 r.)

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

2020-11-24

Zmiany przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

2020-11-24

Zmiany przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

2020-10-13

Sprawozdanie z kampanii profilaktycznej „Razem mieszkamy i się wspieramy”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 5 października 2020 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Razem mieszkamy i się wspieramy”.

2020-09-17

Badanie ankietowe - diagnoza społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych
na terenie Gminy Libiąż.
Ponadto wyniki badań posłużą do sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Libiąż i opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2026”.

2020-04-15

INFORMACJA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Z uwagi na aktualnie panujący stan epidemii i ograniczenia w przemieszczaniu się Komenda Główna Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną “TWÓJ PARASOL” .

2019-09-03

Fotorelacja z kampanii profilaktycznej o charakterze integracyjnym "ŻYJ KOLOROWO BEZ PRZEMOCY"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017-2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 31 sierpnia 2019 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Żyj kolorowo bez przemocy”.

2019-06-03

RELACJA Z PIKNIKU ,,PRZEMOC NIE MUSI BYĆ TRADYCJĄ”

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik ,,PRZEMOC NIE MUSI BYĆ TRADYCJĄ”.