Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Logo Programu Senior Plus

REKRUTACJA DO DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR+” W LIBIĄŻU

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu rozpoczął rekrutację uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+”
w Libiążu od dnia 20 sierpnia 2020 r.


Głównym celem funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Libiąż, które są nieaktywne zawodowo, samodzielne lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych zajęciach pozwalających im na aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności.


Szczegółowe informacji dotyczących Dziennego Domu ,,Senior+” można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu przy ul. 9 Maja 2 pod numerem telefonu 32/627 78 25 wew.30 oraz na stronie internetowej Ośrodka pomocy Społecznej w zakładce DZIENNY DOM SENIOR+

https://www.ops.libiaz.pl/dzienny-dom-senior/

 

 

 

Plakat rekrutacja do Dziennego Domu Senior Plus

REGULAMINY I AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU "SENIOR+" W LIBIĄŻU

PLIKI DO POBRANIA

Projekt: Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu: 825 966,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 611 996,99 zł

Udział środków własnych Gminy Libiąż w projekcie wyniósł: 107 999,48 zł

 

Zadanie 1
Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych

Wydano: 1 376 221,56 zł
Dofinansowanie UE: 739 629,13 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 113 756,28 zł
Wkład Gminy Libiąż 284 461,83 zł
koszty niekwalifikowane (Gmina Libiąż): 2 096,71 zł
koszty poza projektem (Gmina Libiąż): 236 277,61 zł