Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach. Dofinansowanie przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby otrzymać dodatek do gazu, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu wniosek o refundację podatku  VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Do wniosku o zwrot podatku VAT wymagane jest dołączenie faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującej okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu:
• drogą elektroniczną przez platformę E- PUAP (wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

• osobiście w siedzibie pracy Ośrodka - Libiąż, ul. 9 Maja 2, poziom -1 pok. 15
• pocztą

Godziny przyjmowania wniosków :
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 14.30
środa: 7.30 - 14.30
czwartek: 7.30 - 14.30
piątek: 7.30 – 13.30

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu pod numerem telefonu 32 627 78 25 wew. 36

Poniżej wniosek oraz klauzula informacyjna do pobrania.