Dodatek elektryczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że od 1 grudnia 2022r. do 28 lutego 2023r. są przyjmowane wnioski o dodatek elektryczny.
 
Zgodnie z ustawą, dodatek ten wynosi 1000 zł - dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie; 1500 zł - dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 r.)
 
Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.
 
Z dodatku nie skorzystają rodziny, które:
 1. posiadają mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
   
 2. posiadają pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV;
   
 3. są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
   
 4. są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
   
 5. na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu pod numerem telefonu 32 627 78 25 wew.38

Poniżej wnioski i załączniki do pobrania:

plik pdf - rozmiar: 341.9 KB
350080
plik docx - rozmiar: 13.2 KB
13560