Organizacja Społeczności Lokalnej

Podsumowanie kampanii społecznnej o charakterze profilaktycznym ,,Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci w sieci”. Profilaktyka uzależnień gier komputerowych, e-narkotyków i cyberprzemocy.
2017-09-18
2017-07-25

W maju 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu został wyróżniony Certyfikatem Jakości za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej. Dotychczas ok. 12 instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej otrzymało taki certyfikat.

2017-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmuje działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2014-2016 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

2016-09-01

10 września 2016 zapraszamy na imprezę środowiskową "Mam fajnych dziadków"

2016-06-11

Centrum Aktywności Lokalnej działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, kontynuując działania środowiskowe "Nasza Obieżowa", zorganizowało Piknik "Sportowy Czerwiec". CAL corocznie, wspólnie z mieszkańcami ulicy Obieżowej organizuje imprezy środowiskowe wpisując się jednocześnie w Ogólnopolską Kampanię "Czerwiec Aktywnych Społeczności". Piknik był możliwy dzięki współpracy z partnerami lokalnymi: Urząd Miejski w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury, Spółdzielni Mieszkaniowa "Gwarek" w Libiążu, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Świetlica Środowiskowa w Libiążu oraz firma cateringowa "Megalo". Wkład w organizację pikniku mieli również mieszkańcy ulicy Obieżowej.

2015-09-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu cyklicznie organizuje imprezy o charakterze profilaktycznym. W tym roku 12 września 2015 roku odbyła się impreza środowiskowa ,,Żyj aktywnie i zdrowo bez przemocy i nałogów – zamień agresję na sport”. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Miejski w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, Zarząd Mienia Komunalnego, Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, Świetlica Środowiskowa w Libiążu.

2014-09-27

W piękną jesienną sobotę 27 września 2014 roku odbyła się impreza środowiskowa pt.: "Czarne Życie w nałogu - postaw na kolor", której organizatorem było Centrum Aktywności Lokalnej działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

Tego typu imprezy to już cyklicznie organizowane działanie w ramach CAL mające na celu integracje mieszkańców, wzmacnianie więzi rodzinnej jak również wdrażanie pozytywnych wzorów spędzania wolnego czasu.

2012-06-22

Centrum Aktywności Lokalnej działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu 22 czerwca 2012 r. zorganizowało imprezę środowiskową "Magiczna Noc Świętojańska".
CAL corocznie organizuje dla mieszkańców Gminy Libiąż imprezy środowiskowe wpisując się jednocześnie w ogólnopolską Kampanię "Czerwiec Aktywnych Społeczności". Impreza ta była możliwa dzięki współpracy z partnerami lokalnymi oraz sponsorami. Głównym celem wydarzenia była integracja mieszkańców Gminy Libiąż oraz promocja ludowych tradycji i obrzędów związanych z Nocą Świętojańską.

2010-09-18

Kontynuując działania Centrum Aktywności Lokalnej "NASZA OBIEŻOWA" w dniu 18 września 2010 r. wspólnie z mieszkańcami ulicy Obieżowej zorganizowane zostało spotkanie przy ognisku.
Spotkanie było możliwe dzięki współpracy z partnerami lokalnymi: Libiąskim Centrum Kultury, Spółdzielnią Mieszkaniową "GWAREK" oraz OSP "Moczydło" w Libiążu. Wkład w organizację ogniska mieli również mieszkańcy ulicy Obieżowej. W spotkaniu wzięli udział również radni dzielnicy Obieżowej.

2010-06-30

W czerwcu 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu uzyskał Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, który nadawany jest instytucjom wzorcowo pracującym ze społecznością lokalną.

Spotkanie Związku Emerytów i Rencistów "Zgoda" w Libiążu
2010-05-11

W dniu 11.05.2010 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Zgoda" w Libiążu. Miało ono charakter edukacyjno-integracyjny na temat zjawiska niepełnosprawności.
Celem spotkania było przekazanie informacji dotyczącej niepełnosprawności oraz przedstawienie oferty pomocowej dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Spotkanie prowadził pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

2010-03-30

W dniu 30.03.2010 r. odbyło się spotkanie z seniorami Związku Rencistów i Emerytów "Zgoda" w Libiążu, w trakcie którego poruszono problematykę przemocy w rodzinie.
Omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące przemocy domowej z uwzględnieniem: definicji przemocy, faz przemocy, cyklu, rodzaju przemocy, jak rozpoznać przemoc oraz przedstawiono ofertę pomocową dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc.

2009-09-26

W dniu 26 września 2009 roku odbył się piknik integracyjny "Osiedle Górnicze - Wspólna Sprawa". Piknik zorganizowany był przez Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu przy współpracy LCK w Libiążu. Impreza miała na celu integrację mieszkańców Osiedla Górniczego, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Oficjalnego rozpoczęcia pikniku dokonali Zastępca Burmistrza Libiąża Pan Jarosław Łabęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Gucik oraz Dyrektor OPS Pani Józefa Skalniak.

2009-09-15

W dniu 15.09.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów lokalnych deklarujących chęć współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na Osiedlu Górniczym. Spotkanie miało miejsce w Klubie Integracji Społecznej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.
Celem spotkania było powstanie lokalnej koalicji na rzecz rozwiązywania problemów wskazanych przez mieszkańców Osiedla Górniczego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich instytucji, jak: Urząd Miejski, Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWAREK", Zespół Szkół w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury, Liga Ochrony Przyrody Libiąż, OPS.