Aktualności

logo Klubu Integracji Społecznej w Libiążu
2022-12-06

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Klubie Wolontariusza w Ośrodku Pomocy Społecznej

W dniu 05.12.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbyło się spotkaniez wolontariuszami należącymi do Klubu Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

Kwiaty i serce z napisem wolontariat zmienia świat na lepsze
2022-12-05

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, trud, umiejętności i zaangażowanie na rzecz rozwoju społecznego, zwłaszcza na rzecz najbardziej potrzebujących.

plakat promujący zbiórkę
2022-12-05

Informacja z przeprowadzonej akcji „Podziel się sercem”

W sobotę 03.12.2022 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyła się akcja dobroczynna "Podziel się sercem" pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu. Zbiórkę żywności przeprowadzono w supermarketach "Stokrotka", "Netto" i „Intermarche” w Libiążu.

2022-11-30

Apel do mieszkańców Gminy Libiąż dotyczący osób bezdomnych i potrzebujących

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy Libiąż o skierowanie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Plakat promujący akcję Podziel się Sercem
2022-11-29

Organizatorzy serdecznie zapraszają do włączenia się w akcję charytatywną „Podziel się sercem”.

Akcja dobroczynna pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu zostanie przeprowadzona przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w sobotę 03.12.2022r. w godz. 08:00-16:00 w libiąskich supermarketach „Stokrotka”, „Intermarche” oraz „Netto”.

2022-11-29

Terminy wypłat świadczeń w grudniu 2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w miesiącu grudniu 2022r.

2022-11-29

Koniec terminu składania wniosków o dodatek węglowy

Przypominamy, że do dnia 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy oraz o tym, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o świadczenie w przypadku gdy wcześniejszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub pozostawiony bez rozpoznania!!!

Bukiet kwiatów z kazji Dnia Pracownika Socjalnego
2022-11-21

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne podziękowania oraz słowa uznania wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu za pracę, poświęcenie oraz gotowość niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Libiąż.

Dziękujemy za codzienną, wymagającą wielu wyrzeczeń pracę oraz za wrażliwość i wielkie serce okazywane drugiemu człowiekowi.

Życzymy wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z pracy w niesieniu pomocy osobom potrzebującym oraz za wrażliwość i wielkie serce, a w życiu osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

2022-10-31

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 7 listopada 2022 r.

2022-10-18

Zapraszamy serdecznie mieszkanki powiatu chrzanowskiego na Spotkanie Dla Kobiet 25.10.2022 pt.: ” Samodzielne Macierzyństwo. KARIERA- wyzwania i możliwości”

Realizujemy różnorodne działania skierowane do kobiet - Mam. Jesteśmy fundacją, działamy od 2021 roku na terenie powiatu chrzanowskiego. Misją SAMA MAMA jest wsparcie rodzin szczególnie kobiet i dzieci w sytuacji
okołorozwodowej. Bardzo zależy nam na edukowaniu, rozwijaniu, wspieraniu i inspirowaniu Kobiet.
Pogotowie lekcyjne - Punkt Aktywności Obywatelskiej
2022-09-28

Jeżeli potrzebujesz pomocy w nauce albo w odrabianiu prac domowych – zgłoś się do Punktu Aktywności Obywatelskiej.

Masz problem z ortografią czy gramatyką? Nie wiesz, jak obliczyć pole czy obwód trójkątów? A może potrzebujesz pomocy w odnalezieniu państw, które leżą na równiku?
Wszystko to i wiele więcej można dowiedzieć się podczas spotkań organizowanych w ramach „Pogotowia lekcyjnego”

 

2022-09-26

RELACJA Z KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ O CHARAKTERZE INTRGRACYJNYM ,,MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 23 września 2022 roku kampanię profilaktyczną ,,MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE” na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu. Działania realizowane w ramach kampanii skierowane były do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z gminy Libiąż.

2022-09-23

W dniach od 22.09.2022 r. do 24.09.2022 r. odbywają się IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie.

Wydarzenie to organizowane corocznie, jest okazją nie tylko do spotkania, wymiany doświadczeń, ale również do wsłuchania się w problemy seniorów.

2022-09-19

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie 2022 r.

W ramach Programu ,, Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora’’ zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, które odbędą się 22 września w Parku Jordana w Krakowie.

MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE
2022-09-15

MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapraszają młodzież ze szkół ponadpodstawowych z gminy Libiąż na kampanię profilaktyczną ,,MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE”, które odbędzie się w dniu 23 września 2022 r.
o godzinie 14.00 na terenie OSP Moczydło w Libiążu.