INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuję, że numer Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
( 32 743 63 02) nie działa z uwagi na prowadzone prace serwisowe. Aby skontaktować się z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego prosimy dzwonić pod numer 32 627 78 25 wew. 70.

Oferta pracy na stanowisko fizjoterapeuta w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu w wymiarze ½ etatu
2022-07-05
2022-06-29

Od najbliższego piątku, 1 lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną - informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2022-06-23

W dniu 22.06.2022 r. uczestnicy Klubu Seniora, mający swoją siedzibę w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu, zorganizowali kolejne spotkanie w formie warsztatów rękodzieła artystycznego. Tym razem seniorzy indywidualnie dekorowali lniane torby na zakupy.

2022-06-07

W czwartek 02.06.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora w Punkcie Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu. Klub Seniora powstał rok temu w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.

2022-06-02

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik rodzinny. Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021- 2028’’ oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

2022-05-26

W środę, 25.05.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci z terenu gminy Libiąż z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

2022-05-24

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zaprasza dzieci
z terenu Gminy Libiąż na zajęcia artystyczne z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

2022-05-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w ramach umowy zawartej z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej był dystrybutorem żywności w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 na terenie gminy Libiąż.

2022-05-20

Nie każda osoba proponująca uchodźcom wojennym transport ma dobre zamiary. Sytuacja panująca na polsko-ukraińskiej granicy stworzyła przestrzeń dla różnego rodzaju grup przestępczych. W związku z tym nie należy bezgranicznie ufać każdej napotkanej osobie.

Informacja nt. godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu (2.05.2022 r.)
2022-04-29

W dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

2022-04-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2022-04-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2 oraz zachęca osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, które odbywają się dwa razy w miesiącu (co drugi czwartek) w godzinach od 16.00 do 18.00 w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu, ul. Rouvroy 10, pawilon 22.

2022-04-22

Центр соціального забезпечення  у м. Лібьонж інформує громадян України, які внесені до реєстру PESEL(Песель) та проживають на території ґміни Лібьонж, про можливість отримання продуктів харчування за Оперативною програмою «Продовольча допомога 2014-2020 – Підпрограма 2021».

 

Informacja nt. godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu (22.04.2022 r.)
2022-04-20

W dniu 22.04.2022 r. (piątek) czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

2022-04-15

W dniu 14.04.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

2022-04-14

W dniu 13 kwietnia 2022 r. odbyły się zajęcia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Spotkanie miało na celu świąteczną integrację naszych przyjaciół z Ukrainy. Uczestnicy poznali tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych obchodzonych w Polsce. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie z dziećmi mieli możliwość skosztować wielkanocnych babeczek.

2022-04-12

W sobotę 09.04.2022 r. z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbyła się akcja dobroczynna "Podziel się sercem" pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu. Zbiórkę żywności przeprowadzono w supermarketach "Stokrotka", "Netto" i „Intermarche” w Libiążu.

2022-04-11

W dniu 07.04.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się zajęcia artystyczne dla uczestników Klubu Seniora.

Informacja nt. godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu (8 kwiecień 2022 r.)
2022-04-06

W dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

2022-04-05

Akcja dobroczynna pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu zostanie przeprowadzona przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w sobotę 09.04.2022r. w godz. 08:00-16:00 w libiąskich supermarketach „Stokrotka”, „Intermarche” oraz „Netto”.

2022-04-05

W każdą środę o godzinie 16.00 zapraszamy do kreatywnego i twórczego spędzania wolnego czasu na zajęciach rękodzieła artystycznego. Uczestnicy podczas zajęć zapoznają się z różnymi technikami rękodzielniczymi oraz uczą się wykorzystywania rozmaitych materiałów, przedmiotów oraz darów natury w pracach artystycznych.

2022-03-24

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

2022-03-17

Świadczenia ZUS dla uchodźców

Specustawa otwiera uchodźcom z Ukrainy dostęp do pomocy państwa, w tym do świadczeń 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Aby złożyć wniosek muszą mieć PESEL, konto w banku i polski numer telefonu. ZUS niedługo uruchomi odpowiednie wnioski.

 

 

Nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy
2022-03-14

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy, które odbędzie się w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 11.00
w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu (Targowisko Miejskie ul. Rouvroy 10, Box nr 22).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 627 78 25, wew. 19 lub 532 560 650.

Harmonogram zajęć dla obywateli Ukrainy realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej
2022-03-14
2022-03-11

W dniu 08.03.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

2022-03-11

W dniu 10.03.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie Klubu Seniora z okazji Dnia Kobiet.

2022-03-07

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyślności i aby każdy kolejny dzień przyniósł same szczęśliwe chwile .

2022-02-14

Miłość to najpiękniejsze uczucie na świecie.
Dlatego kochajmy i nie wstydźmy się tego okazywać.
Pamiętajmy, że z miłością każdy dzień jest wyjątkowy.
Z miłością życie smakuje zdecydowanie lepiej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W LIBIĄŻU NA MIESIĄC LUTY 2022 r.
2022-02-01
2022-01-18

W dniu 17.01.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty artystyczne, wzmacniające zdolności manualne dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Warsztaty zorganizowano wspólnie z Świetlicą Środowiskową w Libiążu.

2022-01-14

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy Libiąż na
Warsztaty artystyczne rozwijające zdolności manualne z okazji Dnia Babci i Dziadka

Ferie zimowe 2022 w Świetlicy Środowiskowej przy OPS w Libiążu
2022-01-13

Zapraszamy na ferie do Świetlicy Środowiskowej - zaczynamy 17 stycznia

Harmonogram zajeć - ferie w Świetlicy Środowiskowej

2022-01-12

Zapraszamy na codzienne zajęcia świetlicowe dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Celem zajęć jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości.

W dniu 03 stycznia 2022r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu pracuje od 7.00-14.00, natomiast dzień 07 stycznia 2022r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny
2021-12-29

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 44/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w 2022 roku: w dniu 03 stycznia 2022r. (poniedziałek) czas pracy wynosi 7 godzin, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu pracuje w godzinach od 7.00 do 14.00, natomiast dzień 07 stycznia 2022r. (piątek) ustanawiam dniem wolnym od pracy, ponieważ w okresie rozliczeniowym przypadającym od stycznia do lutego następuje nadwyżka normy czasu pracy o 9 godzin.

2021-12-21

Ze względu na pandemię COVID-19, tegoroczny wigilijny posiłek, tak jak w roku ubiegłym, został dostarczony wprost do domów potrzebujących. Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i chore otrzymały nie tylko gorący posiłek w formie kolacji wigilijnej, ale także świąteczną paczkę żywnościową. Wszystkie osoby potrzebujące zostały obdarowane dobrym słowem i życzliwością, by nadchodzące święta dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

W dniu 24 grudnia 2021 r. (WIGILIA) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie nieczynny
2021-12-20

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w 2021 roku dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) ustanawiam dniem wolnym od pracy, ponieważ w okresie rozliczeniowym przypadającym od listopada do grudnia następuje nadwyżka normy czasu pracy o 7 godzin.

2021-12-17

W dniu 16.12.2021 roku w ramach spotkania Klubu Seniora, działającego przy Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu odbyły się warsztaty, w trakcie których klubowicze piekli pierniczki, na Święta Bożego Narodzenia.

2021-12-08

W dniu 7 grudnia 2021 roku w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działajacym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie z Mikołajem, w którym uczestniczyło 60 dzieci z gminy Libiąż.

2021-12-08

W sobotę 4 grudnia 2021 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbyła się akcja dobroczynna "Podziel się sercem" pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu. Zbiórkę żywności przeprowadzono w supermarketach "Stokrotka", "Netto" i „Intermarche” w Libiążu.

2021-12-07

W dniu 05.12.2021r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji w dniu 06.12.2021 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizowano spotkanie z wolontariuszami działającymi w Klubie Wolontariusza.

2021-12-03

W grudniu mamy wyjątkowy czas, w którym możemy być dla siebie jeszcze bardziej życzliwi. W dniu 2 grudnia 2021 r. członkowie Klubu Seniora zorganizowali sobie mikołajki w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu. Radość oraz świąteczny nastrój wprowadził wszystkich w ten wyjątkowy czas.

2021-12-02

Akcja dobroczynna pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu zostanie przeprowadzona przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w sobotę 04.12.2021r. w godz. 08:00-16:00 w libiąskich supermarketach „Stokrotka”, „Intermarche” oraz „Netto”.

2021-12-01

W dniu 30 listopada 2021 r. zorganizowana została zabawa andrzejkowa dla dzieci z gminy Libiąż.

2021-11-26

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, a także aktualna sytuacja epidemiologiczna mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

2021-11-23

W dniu 22 listopada 2021 roku odbył się wykład ,,Zdrowy styl życia, aktywność po 60-ce” w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom.

2021-11-22

Seniorzy z Dziennego Domu " Senior +" w Libiążu odwiedzili pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu aby złożyć wszystkim życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

2021-11-19

W dniu 18 listopada 2021 r. członkowie Klubu Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowali zabawę Andrzejkową w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu (Targowisko Miejskie).

2021-11-18

W dniu 22 listopada 2021 roku odbędzie się wykład ,,Zdrowy styl życia, aktywność po 60-ce”zorganizowany w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom.
Wykład poprowadzi dr Marek Pilch z Krakowa – maratończyk, ambasador zdrowego stylu życia ,,Głosu Seniora”.

2021-11-16

W dniu 15 listopada 2021 r., w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. W związku z tym zorganizowano warsztaty z dietetyczką dla seniorów z Gminy Libiąż. 

2021-11-15

Kochani Seniorzy, składamy Wam życzenia zdrowia, ciepła oraz pogody ducha,
a także serdeczności ze strony bliskich i otoczenia.
Niech każdy Wasz dzień będzie wypełniony miłością,
życzliwością i przynosi wiele powodów do uśmiechu.

Życzy Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu

Ankieta - "Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024"
2021-11-02

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Libiąż w celu zebrania informacji dotyczących sytuacji rodzin w gminie Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości mieszkańców na temat działań wspierających funkcjonowanie rodziny.

Ankieta "Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024"

 

2021-10-28

Zapewne większość rodziców chciałaby, aby ich dzieci były zawsze miłe, grzeczne i posłuszne. Bywa różnie. Jedne są spokojne i ich wychowanie bywa łatwiejsze, drugie natomiast wymagają dużo więcej uwagi, mądrego podejścia i ogromnych pokładów rodzicielskiej cierpliwości.

2021-10-21

W dniu 21.10.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora. W tym tygodniu każdy uczestnik Klubu miał możliwość wykonania swojego indywidualnego, jesiennego stroika z wykorzystaniem darów natury.

Życzenia z okazji Europejskiego Dnia Seniora
2021-10-20

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, składamy wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, długich lat życia wypełnionych miłością najbliższych. Niech jesień życia będzie okazją, aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji oraz możliwości w realizacji życiowych planów życzą
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu

2021-10-14

Jeżeli potrzebujesz pomocy w nauce albo w odrabianiu prac domowych – zgłoś się do Punktu Aktywności Obywatelskiej.

2021-10-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.

2021-10-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na 2021 rok.
Gminie Libiąż na realizację programu „Wspieraj Seniora” przyznano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .środki w wysokości 42 175,00 zł.

2021-10-05

W dniu 5.10.2021r. pracownicy socjalni Beata Smalcerz i Joanna Gąska odwiedziły seniorów Dziennego Domu ,,Senior" w Libiążu w związku z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028.

W dniu 1.10.2021r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie czynny dłużej
2021-09-28

Na podstawie Zarządzenia nr 42/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 roku: w dniu 1 października 2021 r. (piątek) czas pracy wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

2021-09-21

Już po raz ósmy Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora, w tym roku wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowało VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbywają się 15 – 16 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem.

2021-09-21

Gmina Libiąż w ramach Programu ,, Gmina Przyjazna Seniorom'' wydała 593 szt. Ogólnopolskich Kart Seniora w okresie od 17.06.2021 - do chwili obecnej.

2021-09-09

W związku z tym , że Gmina Libiąż jest partnerem Programu ,,Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora’’ mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, które odbędą się 16 września w Parku Jordana w Krakowie.

2021-09-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 3 września 2021 roku kampanię profilaktyczną ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH na Targowisku Miejskim w Libiążu.

2021-09-07

W ramach Klubu Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu została zorganizowana wycieczka do Krakowa w dniu 31 sierpnia 2021 r.

2021-08-30

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zapraszają na kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH w dniu 3 września 2021 roku na Targowisku Miejskim w Libiążu przy ulicy Rouvroy 10.

2021-08-27

Uczestnicy Dziennego Domu "Senior+" w Libiażu oraz Klubu Seniora z Punktu Aktywności Obywatelskiej, którym nie jest obojętny los małego chłopca Janka Kozuba, walczącego z okrutną chorobą jaką jest SMA, postanowili dołączyć do akcji pomocowej. Ze swojej strony podarowali prace na licytację, które wykonywali podczas zajęć w Dziennym Domu. Małemu wojownikowi życzymy dużo zdrowia.

2021-08-26

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznejw Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 17.08.2021 r. zorganizował i przeprowadził piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na wakacjach”, którego nadrzędnym celem jest propagowanie idei bezpiecznego Internetu dla dzieci.

2021-08-26

W dniu 18.08.2021r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom- odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora.

2021-08-25

25 sierpnia 2021r. seniorzy z Dziennego Domu "Senior +" w Libiażu wybrali się w niezwykłą podróż w czasie-wadowickim szlakiem Karola Wojtyły. Zwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II oraz Bazylikę Mniejszą p.w. Ofiarowania NMP. Ostatnim etapem wycieczki była degustacja słynnych ulubionych papieskich kremówek. Seniorzy żegnali Wadowice wzruszeni śpiewając piękną piosenkę "Moje Miasto Wadowice".

2021-08-10

W dniu 05.08.2021 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie Klubu Seniora.

2021-08-04

Osoby i rodziny, które poniosły straty w wyniku pożaru mieszkania w Libiążu przy ul. 11 Listopada 18, mogą zgłaszać się osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2, III piętro, pokój 419, lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem pierwszego kontaktu pod numerem telefonu 32 6277825 wewnętrzny 21.

2021-08-04

W ramach projektu wieloletniego "Senior+" edycja 2021 seniorzy z Dziennego Domu "Senior +" w Libiażu odwiedzili piękne miasto jakim jest Kraków. Uczestnicy mieli okazję odbyć rejs statkiem pasażerskim "Nimfa" po Wiśle i spojrzeć na zabytki Krakowa z nieco innej rzecznej perspektywy.Wycieczka dostarczyła wszystkim wiele pozytywnych wrażeń.

2021-08-04

W ramach projektu wieloletniego "Senior+" edycja 2021 seniorzy z Dziennego Domu "Senior +" w Libiażu odwiedzili piękne miasto jakim jest Kraków. Uczestnicy mieli okazję odbyć rejs statkiem pasażerskim "Nimfa" po Wiśle i spojrzeć na zabytki Krakowa z nieco innej rzecznej perspektywy.Wycieczka dostarczyła wszystkim wiele pozytywnych wrażeń.

2021-08-03

W związku z tym , że Gmina Libiąż jest partnerem Programu ,,Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora’’ mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, które odbędą się 16 września w Parku Jordana w Krakowie.

2021-08-02

19 lipca 2021r uczestnicy Dziennego Domu "Senior+"w Libiażu odbyli wspaniałą podróż do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa-Apilandii w Kleczy Dolnej. Seniorzy mieli okazję poznać tajniki życia pszczół,uczestniczyli w warsztatach wykonując własny kosmetyk,świecę oraz degustowali drogocenne pszczele produkty.

2021-07-27

W dniu 22.07.2021 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie Klubu Seniora poświęcone bezpieczeństwu wśród seniorów. Prelekcję prowadzili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

2021-07-15

Główny cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim.

 

 

2021-07-14

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Libiąż w celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego.

 

2021-07-09

W dniu 07.07.2021 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora.

2021-07-02

Nasi seniorzy są przykładem na to, że wiek nie stanowi przeszkody w zwiedzaniu świata. Przedstawiamy fotorelację z wycieczki do Zagrody Red Raj w Młoszowej. Gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, alpakoterapii oraz odpocząć w grocie solnej

2021-06-30

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start(tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

2021-06-29

W dniu 23.06.2021 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora.

2021-06-24

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo nic nie musisz płacić.

2021-06-18

Gmina Libiąż, jako pierwsza w powiecie chrzanowskim, dołączyła do grona samorządów przyjaznych seniorom. Burmistrz Libiąża Jacek Latko podpisał porozumienie o współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem Manko. W dniu 16 czerwca br. w Libiąskim Centrum Kultury odbyła się oficjalna inauguracja Programu ,,Gmina Przyjazna Seniorom”.

2021-06-16

Od 17 czerwca 2021r. każdy senior z gminy Libiąż, który ukończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora.

2021-06-14

Gmina Libiąż, jako pierwsza w powiecie chrzanowskim, dołącza do grona samorządów przyjaznych seniorom. Burmistrz Gminy Libiąż Jacek Latko podpisał porozumienie o współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem Manko. Mieszkańcy w wieku 60+ będą mogli korzystać z ogólnopolskiej Karty Seniora, uprawniającej do wielu zniżek. Do udziału w Programie zaproszono także lokalnych przedsiębiorców.

2021-06-02

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik ,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”
POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!

2021-06-02

W dniu 27 seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Libiążu mieli okazję odwiedzić ogrody Kapias w Goczałkowicach. Seniorzy w ogrodach mogli podziwiać piękne kompozycje kwiatowe, drzewa oraz krzewy, które po zimie budzą się do życia i cieszą oczy swym pięknem. W tych pięknych okolicznościach spędziliśmy czas na pikniku gdzie mogliśmy się napić i zjeść przyjazne ciasteczko.
Sylwoterapia w lasku brzozowym przyniosła każdemu dużo przyjemności i poprawiła nastroje.

2021-06-02

W poniedziałek31 maja 2021r. uczestnicy Dziwnego Domu Seniora + mieli okazję odwiedzić kino, gdzie zorganizowany był specjalnie dla nich seans filmu pod tytułem "Druga połowa". Film ten pobudził wspomnienia o ich pierwszej miłości i przeżyciach z młodości.

2021-06-02

W Dniu Dziecka tylko delegacja seniorów mogła odwiedzić dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Seniorzy odwiedzili aż 5 grup dzieci i obdarowali je słodkościami i balonami. Dzieci w podziękowaniu obdarowały Seniorów pięknymi laurkami, które sprawiły wiele radości.

2021-06-02

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora zorganizował w dniu 27.05.2021 spotkanie Klubu Seniora.

Ogłoszenie w sprawie czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu w dniu 2 czerwca i 4 czerwca 2021 roku
2021-05-28

Na podstawie Zarządzenia Nr 42/2020 Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku pomocy Społecznej w Libiążu w 2021 roku: w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) czas pracy wynosi 7 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00.
Dzień 04 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

2021-05-27

,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”

POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!!

 

Realizując zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w gminie Libiąż Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Punktem Aktywności Lokalnej w Libiążu zaprasza dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Libiąż na Piknik Rodzinny o charakterze profilaktyczno- integracyjnym, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021r. w godzinach od 14.00 do 16.00 na placu targowym w Libiążu przy ul. Rouvroy 10.

 

 

2021-05-27

W dniu 25.05.2020 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci z terenu Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane w związku ze zbliżającym się dniem Matki.

2021-05-21

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu uprzejmie informuje o wznowieniu zajęć ruchowych dla seniorów - fitness, rękodzieła artystycznego oraz zajęć relaksacyjnych.

2021-05-21

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zaprasza dzieci z terenu Gminy Libiąż na zajęcia artystyczne z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Rozpoczęcie zajęć stacjonarnych w Dziennym Domu „Senior+” w Libiążu
2021-05-14

Decyzją Nr 222/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 maja 2021r. od dnia 17 maja 2021r. obowiązują nowe zasady działalności Dziennego Domu „Senior+” w Libiążu.

 

Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 13 maja 2021r.

2021-04-27

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

2021-04-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kampanii pt. „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, która ma na celu upowszechnić wśród Klientów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

2021-04-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że nadal wspiera seniorów oraz realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na 2021 rok.

2021-04-07

W dniu 30.03.2021 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się zdalne warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

2021-03-29

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu składa serdeczne podziękowania za zbiórkę żywności zorganizowaną w związku ze Świętami Wielkanocnymi.

2021-03-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu otrzymał od Proboszcza Parafii Przemieniania Pańskiego w Libiążu Księdza Aleksandra Wójtowicza 150 wielkanocnych kartek świątecznych z życzeniami dla osób starszych, samotnych, korzystających z pomocy w szczególności w formie usług opiekuńczych oraz uczestników Dziennego Domu Senior+

2021-03-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że osoby chcące wesprzeć najuboższe rodziny z Gminy Libiąż, mogą dostarczyć żywność długoterminową do Ośrodka Pomocy Społecznej.

2021-03-06

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu pragnie złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości, spełnienia wszystkich marzeń oraz uśmiechu na twarzy.

Czasowa zmiana przyjmowania stron w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób i rodzin z problemem przemocy
2021-03-03

W związku z planowanym remontem pokoju 405 w okresie od 04.03.2021 r. do 31.04.2021 r.
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób i rodzin z problemem przemocy, będzie się mieścił
w pokoju 15 na poziomie – 1 MCM w Libiążu.

Dyżury pracowników socjalnych:
poniedziałek 14.00 – 16.00
czwartek 13.00 – 16.00
tel. 32 / 627 – 78 – 25 wew. 36 lub 796 611 195

2021-02-22

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

2021-02-16

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu realizuje w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, profesjonalne i nowoczesne wsparcie na rzecz osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności”.

2021-02-12

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu przygotował dla zakochanych kilka propozycji, jak własnoręcznie wykonać prezent z okazji walentynek.
Poniżej prezentujemy kilka ciekawych propozycji, które będą pomocne w przygotowaniu niespodzianki z okazji święta zakochanych. Po wykonaniu prezentów zachęcamy do przesłania zdjęcia swojej pracy na adres paolibiaz@interia.pl lub MMS-em na numer tel. 532-560-650. Zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

Dzień świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
Że chcą kochać i kochają!

2021-01-19

W związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zachęca wszystkie dzieci do zrobienia własnoręcznych prezentów, które z pewnością bardzo ucieszą Babcię i Dziadka.

2021-01-18

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zwracają się z prośbą do mieszkańców Gminy Libiąż o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności:

2021-01-04

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY LIBIĄŻ W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, CHCESZ PODJĄĆ PRACĘ I KORZYSTASZ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE LIBIĄŻ – II”

W dniu 23.12.2020r. (środa) Ośrodek będzie czynny krócej, natomiast w dniu 24.12.2020r. (czwartek) Ośrodek będzie nieczynny.
2020-12-21

Na podstawie Zarządzenia nr 41/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku: w dniu 23 grudnia 2020r. (środa) czas pracy wynosi 7 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00, natomiast dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy, ponieważ w okresie rozliczeniowym przypadającym od listopada do grudnia następuje nadwyżka normy czasu pracy o 10 godzin.

2020-12-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2020-12-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu składa serdeczne podziękowania i słowa uznania oraz wyraża ogromny szacunek za bezinteresowną pomoc w formie paczek świątecznych dla mieszkańców gminy Libiąż.

2020-12-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu składa serdeczne podziękowania i słowa uznania oraz wyraża ogromny szacunek za bezinteresowną pomoc w formie paczek świątecznych dla mieszkańców gminy Libiąż.

2020-12-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o aplikowaniu do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

2020-12-08

W dniach 04.12.2020 oraz 07.12.2020 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, obdarowano najmłodszych mieszkańców Gminy Libiąż prezentami z okazji Mikołaja.

2020-12-02

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
INFORMUJE, ŻE W M-C GRUDNIU 2020

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE
  • ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
  • ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE I CELOWE

PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE:

OD 11-12-2020 DO 17-12-2020

  • FUNDUSZU ALIMENTACYJNY

PŁATNY W DNIU 18-12-2020

 

Świadczenia nieodebrane z kasy będą wysyłane przekazem pocztowym w terminie
od 22 grudnia 2020

2020-12-02

Punkt Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu planuje w dnach 4.12.2020 oraz 07.12.2020 obdarować najmłodszych mieszkańców Gminy Libiąż prezentami z okazji Mikołaja.

2020-11-24

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - 2021
2020-11-21
Badanie ankietowe - diagnoza społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2020-11-03

BADANIA ANKIETOWE BĘDĄ TRWAŁY DO DNIA 15 LISTOPADA 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych na terenie Gminy Libiąż.

Przystąpienie do wypełnienia ankiety odbywa się poprzez kliknięcie na poniższy link.

Ankieta społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Zawieszenie czasowe działalnosci Dziennego Domu "Senior+" oraz działań dla seniorów w Punkcie Aktywności Obywatelskiej
2020-10-15

Informujemy, że na polecenie Wojewody Małopolskiego nr 214/2020 z dnia 14 października 2020r. na obszarze województwa małopolskiego w terminie od dnia 16 października 2020 roku do odwołania zawieszona jest działalność w dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych.

2020-10-14

Od 1 września na terenie całej Polski trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to największe badanie statystyczne rolnictwa przeprowadzane raz na 10 lat. Z jego wyników będą korzystać rolnicy, którzy są beneficjentami programów rozwoju rolnictwa, a także władze lokalne i centralne planujące programy finansowe i strategiczne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika z rekomendacji ONZ.

2020-10-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 5 października 2020 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Razem mieszkamy i się wspieramy”.

Dotyczy organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu
2020-10-09
W dniu 02.10.2020r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie czynny dłużej
2020-09-29

Na podstawie Zarządzenia nr 41/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku: w dniu 2 października 2020 r. (piątek) czas pracy wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

2020-09-17

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

 Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych na terenie Gminy Libiąż.

Ponadto wyniki badań posłużą do sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Libiąż i opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026”.

 

Rekrutacja do projektu #Jestem# Poznaję# Tworzę rozwijanie kompetencji u dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu
2020-09-16
Zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej
2020-09-10

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o wznowieniu: zajęć ruchowych dla seniorów - fitness , rękodzieła artystycznego oraz zajęć relaksacyjnych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 532 560 650.

2020-08-28

W dniu 29.08.2020 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci z terenu Gminy Libiąż.

2020-08-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu rozpoczął rekrutację uczestników zajęć Dziennego Domu “Senior +” w Libiążu od dnia 20 sierpnia 2020 r.

Dzienny Dom „Senior+” znajduje się przy ul. Piłsudskiego 22 w Libiążu. Zajęcia dla seniorów rozpoczną się w październiku 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat Dziennego Domu „Senior+” można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu przy ul. 9 Maja 2 pod numerem telefonu 32 627 78 25 wew. 45 oraz na stronie internetowej https://www.ops.libiaz.pl/dzienny-dom-senior/

2020-08-04

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Społecznym w Libiążu zachęca wszystkie dzieci z terenu gminy Libiąż do aktywnego i kreatywnego spędzania wakacji. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na dobrą zabawę na dworze oraz w zaciszu domowym.

2020-07-29

W dniu 24.07.2020 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty artystyczno dziewiarskie dla dzieci z terenu Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane aby urozmaicić dzieciom wakacyjny wypoczynek.

Zajęcia Artystyczno Dziewiarskie
2020-07-23

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy Libiąż na zajęcia Artystyczno Dziewiarskie. Zajęcia odbędą się 24.07.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie PAO (Targowisko Miejskie BOX nr 22).

2020-07-01

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

2020-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, dotyczące ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO można składać :


OD DNIA 1 LIPCA 2020- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie ma możliwości składania wniosków w wersji papierowej)


• OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 TRADYCYJNIE (WERSJA PAPIEROWA)

 

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu przy ul. Oświęcimskiej 52.

Zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej
2020-06-15

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu informuje o wznowieniu zajęć fitness, rękodzieła artystycznego oraz zajęć relaksacyjnych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 532 560 650.

W dniu 10 czerwca 2020 (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje od 7.00 do 14.00
2020-06-09

Na podstawie Zarządzenia nr 41/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w 2020 roku w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) czas pracy wynosi 7 godzin. OPS w Libiążu pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00.

2020-06-01

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak
Z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka Punk Aktywności Obywatelskiej w Libiążu działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Moja szczęśliwa rodzina”.
W konkursie wzięło udział 35 uczestników.

2020-05-26

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza wszystkie dzieci do udziału w konkursie z okazji Dnia Dziecka. Temat konkursu "Moja szczęśliwa rodzina".
Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, wycinanka, wyklejanka, malarstwo, collage, grafika itp.) z wykorzystaniem wszystkich materiałów dostępnych w domu.

Informujemy, że na polecenie Wojewody Małopolskiego nr 53/2020 z dnia 7 maja 2020r. wszystkie zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, Punkcie Aktywności Obywatelskiej, Klubie Seniora zostają zawieszone do 24 maja 2020r.
2020-05-08
Informujemy, że na polecenie Wojewody Małopolskiego nr 36/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. wszystkie zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, Punkcie Aktywności Obywatelskiej, Klubie Seniora zostają zawieszone do 10 maja 2020r.
2020-04-23
Informujemy, że na polecenie Wojewody Małopolskiego nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020r. wszystkie zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, Punkcie Aktywności Obywatelskiej, Klubie Seniora zostają zawieszone do odwołania.
2020-03-25
 
Informujemy, że na polecenie Wojewody Małopolskiego nr 48/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. wszystkie zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, Punkcie Aktywności Obywatelskiej, Klubie Seniora zostają zawieszone do 10 maja 2020r.
2020-03-09

Nowopowstały Klub Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu rozpoczął spotkania tematyczne z jego uczestnikami.

2020-02-20

W dniu 19.02.2020 r. o godzinie 10:00 odbyło się pierwsze spotkanie w Klubie Seniora, który rozpoczął swoją działalność przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

2020-02-18

W dniu 05.02.2020 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbył się Dzień filmowy dla dzieci z terenu Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane przy współpracy Świetlicy Środowiskowej
w Libiążu, aby urozmaicić ferie zimowe.

2020-02-18

W DNIU 19.02.2020. O GODZINIE 10:00 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W KLUBIE SENIORA ROZPOCZYNAJĄCYM SWĄ DZIAŁALNOŚĆ W STRUKTURACH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ NA TARGOWISKU MIEJSKIM, UL. ROUVROY 10 BOX NR 22.

 

2020-02-03

W dniu 30.01.2020 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się zajęcia kulinarne dla dzieci z terenu Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane przy współpracy Świetlicy Środowiskowej w Libiążu, aby urozmaicić ferie zimowe dzieciom z terenu Gminy Libiąż.

2020-02-03

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy Libiąż na Dzień filmowy w dniu 05.02.2020 r. o godzinie 11.00.

2020-01-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu przystąpił do Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020.

2020-01-16


Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka w dniu 15.01.2020 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci.

2020-01-13

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia rękodzieła artystycznego z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka.
Warsztaty odbędą się 15.01.2020 r. o godzinie 14.30
w Punkcie Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Rouvroy 10, Box 22.

2020-01-02

Projekt „Nowa struktura organizacyjna - nowa jakość pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 3 stycznia 2020 r. (piątek) i 10 stycznia 2020 r. (piątek) OPS w Libiążu będzie czynny dłużej
2020-01-02

Na podstawie Zarządzenia nr 41/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w 2020 roku w dniu 3 stycznia 2020 r. (piątek) i 10 stycznia 2020 r. (piątek) czas pracy wynosi 8 godzin. OPS w Libiążu pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.

W dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie nieczynny
2019-12-19

Pracownicy Osrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odpracowali go w dniu 16 listopada 2019r.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

2019-12-18

W dniu 09.12.2019 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbyło się spotkanie z wolontariuszami należącymi do Klubu Wolontariusza działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

2019-12-10

W sobotę 07.12.2019 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyła się akcja dobroczynna "Podziel się sercem" pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu. Zbiórkę żywności przeprowadzono w supermarketach "Stokrotka", "Netto" i „Intermarche” w Libiążu.

2019-12-06

W dniu 05.12.2019 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, zorganizowano spotkanie z Mikołajem dla dzieci z terenu gminy Libiąż.

2019-11-29

Organizatorzy serdecznie zapraszają do włączenia się 7 grudnia 2018r. w akcję charytatywną „Podziel się sercem”.

Terminy płatnośći świadczeń w grudniu 2019
2019-11-29

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, INFORMUJE, ŻE W M-CU GRUDNIU 2019

• ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
• DODATKI MIESZKANIOWE I ENRGETYCZNE
• DOBRY START 300+
• ŚWIADCZENIA RODZINNE
• ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE:
OD 12-12-2019 DO 19-12-2019

 

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
PŁATNY 18-12-2019

Nieodebrane zasiłki zostaną przekazane do wypłaty przekazem pocztowym w dniu 23-12-2019

2019-11-27

Dnia 25.11.2019 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyła się zabawa Andrzejkowa, była ona przeznaczona dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż.

2019-11-06

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zwracają się z prośbą do mieszkańców Gminy Libiąż o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Pomoc osobom bezdomnym
2019-11-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomina, że osoby bezdomne, mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2 (III piętro budynku MCM)
Dane kontaktowe
tel. 32 627 74 66
tel/fax. 32 627 78 25
ops@libiaz.pl
Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Informujemy, że Gmina Libiąż realizuje zadania wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Chrzanowie ul. Fabryczna 29b, telefon (32) 750-62-51 (Noclegownia czynna całodobowo).

2019-10-24

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje że:

- 16 listopada 2019r. (sobota) Ośrodek będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00,

- 24 grudnia 2019r. (wtorek) Ośrodek będzie nieczynny.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

2019-10-24

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zaprasza wszystkich Seniorów z terenu Gminy Libiąż dnia 28.10.2019 r. o godzinie 9.30 (Plac Targowy, Box nr 22)

2019-09-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017-2020” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 31 sierpnia 2019 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,Żyj kolorowo bez przemocy”.

2019-08-23

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,ŻYJ KOLOROWO BEZ PRZEMOCY” w dniu 31 sierpnia 2019 roku w godz. od 14.00 do 17.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportowego w Libiążu przy ul. Piłsudskiego 10.

2019-08-21

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 20.08.2019 r. zorganizował i przeprowadził piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na wakacjach”, którego nadrzędnym celem było propagowanie idei bezpiecznego Internetu dla dzieci. Pierwszą częścią projektu "Sieciaki" były warsztaty edukacyjne, które odbyły się 07.08.2019 r. w siedzibie Punktu Aktywności Obywatelskiej w Libiążu.

2019-08-14

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza wszystkie dzieci do uczestnictwa w pikniku edukacyjnym – „Sieciaki na wakacjach”.

2019-08-08

W dniu 07.08.2019 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach akcji "Sieciaki na Wakacjach".
Zajęcia zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż.

2019-07-12

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizował wycieczkę do sztolni przy Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu.
W wycieczce wzięło udział 23 dzieci z terenu gminy Libiąż.

2019-07-10

Punkt Aktywności Obywatelskiej zaprasza dzieci z Gminy Libiąż na wspólne wyjście w dniu 12 lipca 2019r. do sztolni znajdującej się na terenie ZG Janina w Libiążu.

2019-06-18

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, dotyczące ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO oraz ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500 PLUS) można składać:

• OD DNIA 1 LIPCA 2019- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie ma możliwości składania wniosków w wersji papierowej)

• OD DNIA 1 SIERPNIA 2019- TRADYCYJNIE (WERSJA PAPIEROWA)

2019-06-04

W dniu 03 czerwca 2019 roku Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odwiedzili uczniowie klas I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Libiążu.

2019-06-03

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik ,,PRZEMOC NIE MUSI BYĆ TRADYCJĄ”.

2019-05-27

Punkt Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZAPRASZA

na piknik rodzinny "Przemoc nie musi być tradycją"

W programie: gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami i poczęstunkiem.

31.05.2019 r. o godz. 15.00

Plac Targowy przy ul. Rouvroy 10

2019-05-17

W dniu 15.05.2019 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbył się występ Grupy Teatralnej "Jedyneczka" działającej w Szkole Podstawowej nr 1 w Libiążu.

2019-05-13

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zaprasza w dniu 15.05.2019 r. o godz. 15.00 wszystkie dzieci z terenu Gminy Libiąż  na występ Grupy Teatralnej ze Szkoły Podstawowej nr 1  w Libiążu. Młodzi artyści przedstawią inscenizację wierszy dla dzieci.

2019-04-17

W dniu 16.04.2019 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci z terenu Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

2019-04-15

W sobotę 13.04.2019 r. w Libiążu odbyła się zbiórka żywności pod hasłem "Podziel się sercem". Włączyło się w nią wielu mieszkańców naszej Gminy Libiąż. Zgodę na zbiórkę żywności udzieliły sklepy: "Netto", "Intermarche" oraz "Stokrotka" w Libiążu.

2019-04-09

Akcja dobroczynna pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu zostanie przeprowadzona przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w sobotę 13.04.2019r. w godz. 08:00-16:00 w supermarketach „Intermarche”, „Stokrotka” i „Netto” w Libiążu.

2019-03-28


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO INFORMUJE, ŻE W M-C KWIETNIU 2019

2019-03-27

W dniu 25 marca 2019 roku Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odwiedzili uczniowie klas I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu.

2019-03-01

Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyślności i aby każdy kolejny dzień przyniósł same szczęśliwe chwile .
Z tej właśnie okazji Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza 04.03.2019 r. o godzinie 10.00 wszystkie Panie z terenu Gminy Libiąż na spotkanie
przy kawie i słodkim poczęstunki.

2019-02-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z tereny Gminy Libiąż
na Bal Karnawałowy, który odbędzie się dnia 27.02.2019 r. o godzinie 15.00
w Punkcie Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Rouvroy 10, Box 22.

2019-02-21

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności ,,Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy" w okresie od 11.02.2019 r. do 31.03.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu realizowany jest projekt socjalny pt: ,,Klub pozytywnej zmiany", adresowany do kobiet doświadczających przemocy w rodzinie w gminie Libiąż.

2019-01-23

Libiąskie Centrum Kultury wraz Libiąskim Stowarzyszeniem na Rzecz Trzeźwości i Wolności od Uzależnień "PRZEMIENIENIE" zaprasza na prelekcję pt. „GODNOŚĆ CZŁOWIEKA”

2019-01-18

W dniu 17.01.2019 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci z terenu Gminy Libiąż. Zajęcia zostały zorganizowane z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka.

2019-01-16

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka zapraszamy wszystkie dzieci do zajęć rękodzieła artystycznego w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 10.00
do Punktu Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Rouvroy 10, Box 22.

2019-01-02

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY LIBIĄŻ W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CHCESZ PODJĄĆ PRACĘ I KORZYSTASZ ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE LIBIĄŻ – II”

2018-12-20

W dniu 19 grudnia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizował Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, samotnych z terenu Gminy Libiąż, które organizowane są od 1990 r.

2018-12-12

W sobotę 08.12.2018 r. w Libiążu odbyła się Akcja "Podziel się sercem". Włączyło się w nią wielu mieszkańców naszej Gminy. Miejscem zbiórki był sklep "Netto" i "Intermarche" w Libiążu.

2018-12-08

Mikołajki to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich dzieci. Z tej okazji w dniu 06.12.2018. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej , działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, zostało zorganizowane dla dzieci z terenu gminy Libiąż spotkanie z Mikołajem, które dostarczyło najmłodszym wiele emocji, radości i zadowolenia wymalowanych na twarzach dzieci.

2018-12-07

W dniu 05.12.2018 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbyło się spotkanie z wolontariuszami należącymi do Klubu Wolontariusza działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

2018-12-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje że:

- 8 grudnia 2018r. (sobota) Ośrodek będzie czynny w godz. od 7.00 do 16.00,

- 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny.

2018-12-03

Organizatorzy serdecznie zapraszają do włączenia się 8 grudnia 2018r. w akcję charytatywną „Podziel się sercem”.

2018-11-27

PUNKT AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU

ZAPRASZA NA ANDRZEJKI w dniu 29.11.2018. o godzinie 14:00, PRZY ULICY ROUVROY 10, PLAC TARGOWY- BOX NR 22

2018-11-19

Okres zimowy to spadki temperatury, a co za tym idzie zagrożenie dla życia
i zdrowia osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych.

2018-10-30

W dniu 26.10.2018 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Seniora.

W dniu 25 października 2018 (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje od 7.00 do 14.00
2018-10-23

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie rozliczeniowym w 2018 roku. "W dniu 25 października 2018 roku 2018r. (czwartek) czas pracy pracowników wynosi 7 godzin, a Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w godzinach od 7.00 do 14.00, ponieważ w okresie rozliczeniowym przypadającym od wrzesnia do października nastepuje nadwyżka normy czasu pracy o 1 godzinę.

2018-10-22

Z okazji Dnia Seniora Wszystkim młodym duchem emerytom i rencistom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych.

2018-10-01

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2018-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu włączył się do ogólnopolskiej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę :"Potrafię się zatrzymać!" udostępniając na swojej stronie link kampanii.

Wychowuj bez klapsów! Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: „Potrafię się zatrzymać”!

2018-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej zorganizował w dniu 22 września 2018 roku kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC”.

2018-09-12

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC”.

2018-08-22

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu w dniu 21.08.2018r. zorganizował i przeprowadził piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na Wakacjach”, którego nadrzędnym celem jest propagowanie idei bezpiecznego internetu dla dzieci.

2018-08-20

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza wszystkie dzieci do uczestnictwa w Pikniku edukacyjnym – „Sieciaki.pl”, którego celem jest nauka najmłodszych w obszarze bezpiecznego korzystania z internetu.

2018-07-23

W dniu 19.07.2018. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż z przedstawicielami policji : dzielnicowym młodszym aspirantem Sebastianem Wiernek oraz starszym posterunkowym Markiem Szendera z Komisariatu Policji w Libiążu.

2018-07-10

PUNKT AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ DZIAŁAJĄCY W STRUKTURACH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU ZAPRASZA
DZIECI I RODZICÓW
NA SPOTKANIA DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WAKACJI
W SIEDZIBIE PUNKTU AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ PRZY ULICY ROUVROY 10 , BOX NR 22 W LIBIĄŻU

2018-07-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu pozyskał środki europejskie na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż - II”.

2018-06-27

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
INFORMUJE, ŻE WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 MOŻNA SKŁADAĆ :
- OD DNIA 1 LIPCA 2018- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
- OD DNIA 1 SIERPNIA 2018- TRADYCYJNIE (WERSJA PAPIEROWA)

2018-06-18

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

2018-06-05

Dnia 01 czerwca 2018 r. został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie – Dzień Dziecka pod hasłem : „Kocham – nie biję”. Piknik odbył się na terenie miejskiego targowiska w Libiążu przy ulicy Rouvroy 10 w godzinach 14:00 – 17:00.

Informacja-dodatki mieszkaniowe i energetyczne
2018-06-05

Informujemy, że w dniach od 11 czerwca do 25 czerwca 2018r. dodatki mieszkaniowe i energetyczne będą obsługiwane w Ośrodku Pomocy Społeczne w Libiążu ul. 9 Maja 2 pokój 405.

2018-05-30

„KOCHAM – NIE BIJĘ”

Punkt Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2018-05-25

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

2018-05-24

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu wspólnie z Libiąskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zorganizowali wyjazd w dniu 17.05.2018 r do Krakowa, zabytkowej dzielnicy – Kazimierz. Wyjazd został zorganizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

2018-05-23

MCK OHP w Chrzanowie

 

zaprasza do wzięcia udziału w kursach

 

„Magazynier – sprzedawca w obsługą wózka widłowego”

28.05.2018 – 14.06.2018

„Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej”

28.05.2018 – 11.06.2018

 

w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

2018-05-16

Punkt Aktywności Obywatelskiej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu
Serdecznie zaprasza na uroczysty koncert z okazji DNIA MATKI.
Dnia : 23.05.2018. (środa) Godzina 13:00
Miejsce : Punkt Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Rouvroy 10, box 22

2018-05-08

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ serdecznie zaprasza do składania zgłoszeń w XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji). Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja br. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

2018-04-27

W dniu 19.04.2018. odbył się zorganizowany przez pracowników Punktu Aktywności Obywatelskiej, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt. „Pomagamy Ziemi”.

2018-04-19

Ośrodek ALIRA zaprasza, do  udziału w Turnusie Terapeutycznym osoby z zaburzeniami odżywiania, będące na diecie wegetariańskiej.

2018-04-06

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi (Earth Day), z tej okazji zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.

2018-03-28

Dnia 27.03.2018. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Teatru.

2018-03-21

Akcja dobroczynna pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu zostanie przeprowadzona przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w sobotę 24.03.2018r. w godz. 08:00-16:00 w supermarketach „Stokrotka” i „Netto” w Libiążu.

2018-02-13

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU

2018-02-12

W listopadzie 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu włączyli się do ogólnoświatowej kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy”.

2018-02-12

Punkt Aktywności Obywatelskiej z przyjemnością zaprasza Wszystkich Seniorów z gminy Libiąż na cykl spotkań z wykwalifikowaną masażystką w dniach:
21.02.2018. , godzina 15:30
14.03.2018., godzina 15:30

2018-01-05

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

2017-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu składa serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół, gronu pedagogicznego i uczniom Szkoły Podstawowej  Nr 3 oraz Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu za wykonanie stroików świąteczno-noworocznych.

2017-12-20

W dniu 19 grudnia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizował Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, samotnych z terenu Gminy Libiąż.

2017-12-12

W sobotę 09.12.2017 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyła się akcja dobroczynna "Podziel się sercem" pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu. Zbiórkę żywności przeprowadzono w supermarketach "Stokrotka" i "Netto" w Libiążu.

2017-12-07

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, trud, umiejętności i zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza na rzecz najbardziej potrzebujących.

2017-11-23

Organizatorzy serdecznie zapraszają do włączenia się w akcję charytatywną „Podziel się sercem”.

2017-10-04

„Pogotowie lekcyjne” działające w Punkcie Aktywności Obywatelskiej (siedziba Plac Targowy)poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji wolontarystycznej.

2017-09-14

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO