Aktualności

2024-01-19

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

logo OPS
2023-12-19

22 grudnia i 2 stycznia Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie nieczynny

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2023 roku  i 2 stycznia 2024 roku Ośrodek będzie nieczynny. Zarządzeniem numer 48/2022 i 43/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono wyżej wymienione dni wolne od pracy dla pracowników Ośrodka za święta 11 listopada 2023 roku i 6 stycznia 2024 roku przypadające w sobotę.

2023-12-18

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 2023

W dniu 18 grudnia 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizował Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców z terenu Gminy Libiąż.

Plakat promujący akcię Podziel się sercem
2023-11-30

Organizatorzy serdecznie zapraszają do włączenia się w akcję charytatywną „Podziel się sercem”.

Akcja dobroczynna pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu zostanie przeprowadzona przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w sobotę 02.12.2023r. w godz. 08:00-16:00 w libiąskich supermarketach „Stokrotka”, „Intermarche” oraz „Netto”.

2023-11-29

1 grudnia 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie czynny do godz. 15:00

W dniu 01 grudnia 2023 r. (piątek) czas  pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w  godzinach  od  7:00  do  15:00.

2023-11-24

Ankieta dotycząca komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa (na terenie powiatu chrzanowskiego).

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa (na terenie powiatu chrzanowskiego).

Baner promujący kampanię Już jesteś
2023-11-23

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

2023-10-03

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy
z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429),   informuje
o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

2023-09-28

Nowe przepisy mające na celu ochronę zdrowia i życia osób doświadczających przemocy domowej.

• Przemoc domowa zamiast przemocy w rodzinie;
• rozszerzenie form przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc;
• rozszerzenie zakresu podmiotowego m.in. o byłych małżonków lub byłych partnerów, niezależnie od wspólnego zamieszkania

To niektóre ze zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej, które 22 czerwca 2023 r. weszły w życie.

2023-09-19

Informacja o zmianie miejsca realizacji dodatków mieszkaniowych

Od 2 października 2023r. wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w budynku Libiąż ul. Oświęcimska 52 pok. 11.

2023-09-18

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020- PODPROGRAM 2021 PLUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w dniach 22.09.2023r. w godzinach 8.00 – 13.30 oraz 25.09.2023r. w godzinach 09.00 – 15.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu przy ul. Generała Andersa 9, wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021.

Progotowie lekcyjne w ramach wolontariatu
2023-09-04

„Pogotowie lekcyjne” działające w Punkcie Aktywności Obywatelskiej poszukuje korepetytorów

Osoby chętne do pomocy w udzielaniu korepetycji (j. polski, j. angielski i matematyka) w ramach wolontariatu, mogą zgłaszać się do Klubu Integracji Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu ul.9 Maja 2 (III Pietro, pok. 418)

tel.: 532-560-650,

32 627 78 25, wew. 30.

Plakat promujący Senioralia 2023
2023-08-23

X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie 2023 r.

W ramach Programu ,, Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora’’ zapraszamy do udziału w X Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, które odbędą się 1 września 2023 r. w Parku Jordana w Krakowie. Celem wydarzenia jest kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób 60+!

2023-08-22

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

16 sierpnia 2023 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.