Archiwum: wrzesień 2021

2021-09-07

Wycieczka z Klubu Seniora

W ramach Klubu Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu została zorganizowana wycieczka do Krakowa w dniu 31 sierpnia 2021 r.

2021-09-08

RELACJA Z KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 3 września 2021 roku kampanię profilaktyczną ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH na Targowisku Miejskim w Libiążu.

2021-09-09

Zaproszenie na VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

W związku z tym , że Gmina Libiąż jest partnerem Programu ,,Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora’’ mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, które odbędą się 16 września w Parku Jordana w Krakowie.

2021-09-21

Informacja o Ogólnopolskich Kartach Seniora w Libiążu

Gmina Libiąż w ramach Programu ,, Gmina Przyjazna Seniorom'' wydała 593 szt. Ogólnopolskich Kart Seniora w okresie od 17.06.2021 - do chwili obecnej.

2021-09-21

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie 15-16 WRZEŚNIA

Już po raz ósmy Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora, w tym roku wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowało VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbywają się 15 – 16 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem.

2021-09-28

W dniu 1.10.2021r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie czynny dłużej

Na podstawie Zarządzenia nr 42/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 roku: w dniu 1 października 2021 r. (piątek) czas pracy wynosi 8 godzin, a Ośrodek pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.