Projekt socjalny „Klub pozytywnej zmiany”

2019-02-21

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności ,,Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy" w okresie od 11.02.2019 r. do 31.03.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu realizowany jest projekt socjalny pt: ,,Klub pozytywnej zmiany", adresowany do kobiet doświadczających przemocy w rodzinie w gminie Libiąż.

Autorką projektu socjalnego i liderem zespołu projektowego jest specjalista pracy socjalnej Beata Smalcerz zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu.

Partnerem projektu socjalnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od 11.02.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Libiążu przez pracowników socjalnych w godzinach od 7.00 do 11.00.