Terminy płatnośći świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2019-03-28


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO INFORMUJE, ŻE W M-C KWIETNIU 2019

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE: OD 16-04-2019 DO 30-04-2019

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY: PŁATNY 19-04-2019