ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU "ŻYJ KOLOROWO BEZ PRZEMOCY"

2019-08-23

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,ŻYJ KOLOROWO BEZ PRZEMOCY” w dniu 31 sierpnia 2019 roku w godz. od 14.00 do 17.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportowego w Libiążu przy ul. Piłsudskiego 10.

Głównym celem kampanii będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie. Ponadto ideą wydarzenia będzie wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integracja mieszkańców gminy Libiąż. W trakcie kampanii zostaną przeprowadzone badania ankietowe
o charakterze diagnostycznym, których celem będzie analiza problemu przemocy w rodzinie.

Uczestnicy kampanii będą mogli wziąć udział:

  • W zabawach oraz konkursach profilaktycznych z nagrodami.
  • Rozwiązywaniu krzyżówki profilaktycznej dla rodzin mającej na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integrację mieszkańców gminy Libiąż.
  • Podczas trwania kampanii będzie można wziąć udział w kiermaszu książek organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu.

 

ATRAKCJE PODCZAS WYDARZENIA „ŻYJ KOLOROWO BEZ PRZEMOCY”
- Doświadczenia z szalonym naukowcem – fabryka glutów
- Malowanie tatuaży
- Modelowanie postaci z balonów
- Gry i zabawy z nagrodami
- Wplatanie warkoczyków
- Spotkanie z Policjantami: znakowanie rowerów, możliwość założenia narkogogli,
- Pokaz strażacki
- Darmowa wata cukrowa , popcorn i kiełbaski z grilla