Nie bądźmy obojętni na losy innych ludzi.

2019-11-06

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zwracają się z prośbą do mieszkańców Gminy Libiąż o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimowym, zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane: pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne), sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego, udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości.