OTWARCIE KLUBU SENIORA

2020-02-18

W DNIU 19.02.2020. O GODZINIE 10:00 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W KLUBIE SENIORA ROZPOCZYNAJĄCYM SWĄ DZIAŁALNOŚĆ W STRUKTURACH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ NA TARGOWISKU MIEJSKIM, UL. ROUVROY 10 BOX NR 22.

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH KLUBU SENIORA SKIEROWANE SĄ DO OSÓB SAMOTNYCH, KTÓRZY PRAGNĄ AKTYWNIE, W MIŁEJ ATMOSFERZE SPĘDZAĆ WOLNY CZAS. SĄ OTWARCI NA ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJUĘTNOŚCI I SAMI CHĘTNIE BĘDĄ DZIELIĆ SIĘ SWOIMI PASJAMI Z INNYMI.


KLUB SENIORA MA NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE IZOLACJI I MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH AKTYWIZACJĘ W KIERUNKU PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA.
KLUB SENIORA BĘDZIE MIAŁ DO ZAOFEROWANIA WIELE CIEKAWYCH ZAJĘĆ, Z KTÓRYCH KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE :

• ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, RUCHOWĄ, TERAPEUTYCZNĄ
• SPOTKANIA PROZDROWOTNE
• SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
• WARSZTATY ARTYSTYCZNE, PLASTYCZNE, RĘKODZIELNICZE
• SPOTKANIA HOBBYSTYCZNE
• WSPÓLNE OBCHODZENIE ŚWIĄT I WYDARZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
• WYJAZDY EDUKACYJNE I INTEGRACYJNE
• UDZIAŁ W LICZNYCH CIEKAWYCH PROJEKTACH
• PROMOCJĘ WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ, KLUBU ORAZ GMINY LIBIĄŻ
DODATKOWE INFORMACJE : (32) 627 78 25