Rekrutacja do projektu #Jestem# Poznaję# Tworzę rozwijanie kompetencji u dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu