Badanie ankietowe - diagnoza społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2020-09-17

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

 Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych na terenie Gminy Libiąż.

Ponadto wyniki badań posłużą do sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Libiąż i opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026”.

 

Przystąpienie do wypełnienia ankiety odbywa się poprzez kliknięcie na poniższy link.

Ankieta społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!