Badanie ankietowe - diagnoza społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2020-11-03

BADANIA ANKIETOWE BĘDĄ TRWAŁY DO DNIA 15 LISTOPADA 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych na terenie Gminy Libiąż.

Przystąpienie do wypełnienia ankiety odbywa się poprzez kliknięcie na poniższy link.

Ankieta społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!