WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W M-C GRUDNIU

2020-12-02

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
INFORMUJE, ŻE W M-C GRUDNIU 2020

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE
  • ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
  • ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE I CELOWE

PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE:

OD 11-12-2020 DO 17-12-2020

  • FUNDUSZU ALIMENTACYJNY

PŁATNY W DNIU 18-12-2020

 

Świadczenia nieodebrane z kasy będą wysyłane przekazem pocztowym w terminie
od 22 grudnia 2020