REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE LIBIĄŻ - II"

2021-01-04

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY LIBIĄŻ W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, CHCESZ PODJĄĆ PRACĘ I KORZYSTASZ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE LIBIĄŻ – II”

Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualnym wsparciem mającym na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej, w tym przede wszystkim podjęcie pracy.

W ramach projektu przewidujemy m.in.:
• zajęcia grupowe związane z rynkiem pracy, samooceną, prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
• konsultacje indywidualne ze specjalistami z różnych dziedzin,
• szkolenie zawodowe,
• staż zawodowy

oraz inne ukierunkowane na potrzeby uczestnika.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu : III piętro pok. 418, kontakt telefoniczny pod numerem 32 627 78 25 wew. 30 lub kontakt z pracownikiem socjalnym

w terminie do 12.02.2021 r.

 

NIE CZEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZISIAJ

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa