Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22–28 luty 2021 r.)

2021-02-22

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wszyscy zainteresowani uzyskaniem informacji mogą ją uzyskać w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie w dniach od 22.02.2021r. do 26.02.2021r. w godz. od 12:00 do 14:00,  z uwagi na sytuację związaną z wirusem COVID- 19 dyżury będą pełnione wyłącznie telefonicznie pod numerem tel. (32) 649-40-44 - przez asystenta sędziego, w ramach którego osoby pokrzywdzone przemocą będą mogły uzyskać poradę prawną.
O możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia przez podmioty, które świadczą w 2021 roku pomoc finansową ze środków  Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Lista organizacji jest dostępna pod adresem: Fundusz Solidarności - Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem