ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - 1 CZERWCA 2021

2021-05-27

,,RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY”

POMOC INNYM NA WZGLĘDZIE MAMY WIĘC STOP PRZEMOCY OGŁASZAMY !!!

 

Realizując zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w gminie Libiąż Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Punktem Aktywności Lokalnej w Libiążu zaprasza dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Libiąż na Piknik Rodzinny o charakterze profilaktyczno- integracyjnym, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021r. w godzinach od 14.00 do 16.00 na placu targowym w Libiążu przy ul. Rouvroy 10.

 

 

W okresie trwającej pandemii SARS COV -2, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu, realizuje zadania zawarte w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiążu na lata 2021- 2028, ma również na względzie bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych przemocą rówieśniczą i przemocą w rodzinie.


Celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców i opiekunów na problem przemocy rówieśniczej oraz nabycie umiejętności reagowania na przemoc i informowania odpowiednich służb.

 

REAGUJ W SYTUACJACH GDY PRAWA DZIECKA SĄ NARUSZANE
,, Dziecko ma prawo być sobą,
ma prawo do popełniania dębów,
ma prawo do posiadania własnego zdania,
ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie”
Janusz Korczak