Klub Seniora

2021-06-02

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora zorganizował w dniu 27.05.2021 spotkanie Klubu Seniora.

Na pierwszym spotkaniu najważniejsze było wzajemne zapoznanie się uczestników, zaznajomienie się z działaniami Klubów Seniora oraz wstępne określenie zakresu planowanych działań w ramach Klubu Seniora. Klub Seniora to grupa nieformalna, organizowana i prowadzona przez samych seniorów, nie posiadająca osobowości prawnej. Uczestnicy Klubu poznali również zakres działań Punktu Aktywności Obywatelskiej, w którym będą odbywały się spotkania Klubu Seniora W spotkaniu wzięło udział 17 osób z terenu Gminy Libiąż.