Kampania profilaktyczna o charakterze integracyjnym ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH.

2021-08-30

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu serdecznie zapraszają na kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH w dniu 3 września 2021 roku na Targowisku Miejskim w Libiążu przy ulicy Rouvroy 10.

Głównym celem kampanii będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy wśród seniorów. Ponadto ideą wydarzenia będzie wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integracja mieszkańców gminy Libiąż ze szczególnym nastawieniem integracji międzypokoleniowej.


W programie zaplanowano pokaz samoobrony, fitness dla seniorów, pokaz stylowego seniora oraz różne atrakcje dla dzieci. Podczas trwania kampanii będzie można wziąć udział w narodowym czytaniu ,,Moralność Pani Dulskiej” oraz w kiermaszu książek organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu.

Zapraszamy na Targowisko Miejskie w Libiążu o godzinie 14.00.