OPS w Libiążu cały czas wspiera seniorów!

2021-10-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na 2021 rok.
Gminie Libiąż na realizację programu „Wspieraj Seniora” przyznano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .środki w wysokości 42 175,00 zł.

W ramach programu Gmina Libiąż realizuje usługi wsparcia polegające w szczególności do dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej.


Zgłoszenie do programu jest bezpłatne, senior pokrywa tylko rzeczywiste koszty zakupów.


OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT POPRZEZ SPECJALNĄ INFOLINIĘ : 22 505 11 11