Apel pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu

2021-11-26

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, a także aktualna sytuacja epidemiologiczna mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zwracają się zatem do wszystkich mieszkańców Gminy Libiąż o informowanie o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie gminy Libiąż. Prosimy o zgłaszanie:

  • wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimowym, zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane: pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości.

Pamiętajmy, że Państwa aktywna postawa może uratować ludzkie życie.

 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU

Libiąż ul. 9 Maja 2 pok. 419: tel. 32 627 78 25 w. 21