Zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej

2022-04-05

W każdą środę o godzinie 16.00 zapraszamy do kreatywnego i twórczego spędzania wolnego czasu na zajęciach rękodzieła artystycznego. Uczestnicy podczas zajęć zapoznają się z różnymi technikami rękodzielniczymi oraz uczą się wykorzystywania rozmaitych materiałów, przedmiotów oraz darów natury w pracach artystycznych.

Zajęcia te dają możliwość nabycia umiejętności w zakresie organizacji czasu i pracy, samodzielności, jak i pracy w zespole oraz wsparcia w nauce logicznego myślenia.

Ponadto w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbywają się:
- Zajęcia ruchowe – Fitness dla seniorów:
wtorek od 8.30 oraz czwartek od 8.15.
- Zajęcia relaksacyjne w piątki od godziny 15.00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Punktem Aktywności
Obywatelskiej tel: 32 627 78 25 wew. 19 lub 532 560 650.