Informacja dla obywateli Ukrainy - Program Pomoc Żywnościowa

2022-04-22

Центр соціального забезпечення  у м. Лібьонж інформує громадян України, які внесені до реєстру PESEL(Песель) та проживають на території ґміни Лібьонж, про можливість отримання продуктів харчування за Оперативною програмою «Продовольча допомога 2014-2020 – Підпрограма 2021».

 

Щоб скористатися з цеї допомоги потрібно звернутися до Центру соціального забезпечення в Лібьонжі, вул. 9-go Maja 2 кімната №15 (цокольний поверх)
до 06.05. 2022 року.

 Крім того, повідомляємо, що ви маєте право на допомогу у вигляді харчування при доході на одну особу в сім’ї з  місяця квітня 2022 року, якщо отримана сума не перевищує: 

- 1707,20 злотих для самотньої особи,

 -1320 злотих для особи в сім’ї.

 

 

Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Libiąż

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje obywateli Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL i którzy zamieszkują na terenie Gminy Libiąż o możliwości otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021.

W tym celu należy zgłosić się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9-go Maja 2 pokój nr 15 (parter) w terminie do 6.05.2022r.


Ponadto informujemy, że pomoc w formie żywności przysługuje w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie z miesiąca kwietnia 2022r. nie przekracza kwoty:
• 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie.