Bezpłatne wsparcie dla seniorów - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

2022-04-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach programu Gmina Libiąż realizuje usługi wsparcia seniorów w wieku + 65, polegające w szczególności na :

- zakup i dostarczenie w miejsce zamieszkania seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej oraz niezbędnych leków,

- zakup, dostarczenie gorących posiłków,

- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,

- wsparcie i pomoc w umawianiu wizyt lekarskich,

- transport seniora na wizytę lekarską, rehabilitację, oraz w razie potrzeby asystowania w tych czynnościach.

 

Zgłoszenie do programu jest bezpłatne, senior pokrywa tylko rzeczywiste koszty zakupów.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT POPRZEZ SPECJALNĄ INFOLINIĘ: 22 505 11 11