RELACJA Z PIKNIKU ,,BEZPIECZNA RODZINA”

2022-06-02

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik rodzinny. Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021- 2028’’ oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

Celem tych działań było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem
przemocy w rodzinie oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie
i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Piknik wpisuje się również w działania Centrum Aktywności Lokalnej, które przyczyniają się do aktywizacji społecznej oraz integracji mieszkańców gminy Libiąż.
W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 osób.
Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w konkursie profilaktycznym, którego zadaniem było narysowanie swojej bezpiecznej rodziny. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział w konkursach. Wielką atrakcją dla dzieci były gry i zabawy, dmuchany zamek ze zjeżdżalnią, dmuchane boisko do gry w piłkę, brokatowe tatuaże oraz plecione warkoczyki. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego poczęstunku w postaci waty cukrowej, popcornu, słodyczy oraz napojów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej
oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składają podziękowania partnerom wydarzenia:
- Świetlicy Środowiskowej w Libiążu,
- Zarządowi Mienia Komunalnego w Libiążu.
- Wolontariuszom z Klubu Wolontariusza przy Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu.