Dodatek węglowy wszedł w życie. Prosimy o cierpliwość, czekamy na publikację wzoru wniosku.

2022-08-16

Ustawa o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł, wypłacanym jednorazowo gospodarstwom domowym, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe weszła w życie. Jednak nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o jego wypłatę.

W momencie jego opublikowania wnioski będzie można składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu drogą elektroniczną przez platformę E- PUAP, osobiście w siedzibie Ośrodka - Libiąż, ul. 9 Maja 2 lub drogą pocztową.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Termin rozpoczęcia obsługi wniosków o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Libiąż zostanie ogłoszony po opublikowaniu stosownego rozporządzenia w zakresie zatwierdzenia wzoru wniosku o jego wypłatę.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego