Sprawozdanie z pikniku edukacyjnego dla dzieci z terenu Gminy Libiąż "Sieciaki na wakacjach"

2022-08-30

Centrum Aktywności Lokalnej działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 25.08.2022 r. zorganizowało i przeprowadziło piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na wakacjach”. Działania realizowane w ramach pikniku wpisują się w "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028”. Głównym celem było propagowanie idei bezpiecznego Internetu dla dzieci.

Piknik edukacyjny odbył się przed Domem Kultury w Żarkach. W pikniku brały udział dzieci z terenu gminy Libiąż. Podczas zorganizowanych zajęć uczestnicy mogli zdobywać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez udział w rozwiązywaniu rebusów
i zagadek profilaktycznych. Atrakcją dla najmłodszych mieszkańców gminy Libiąż było spotkanie z policjantami Komisariatu Policji w Libiążu, którzy rozdawali ulotki informacyjne. Korzystając z możliwości przebywania na świeżym powietrzu organizatorzy przygotowali dla dzieci również mnóstwo gier i zabaw integracyjnych. Punkt Aktywności Obywatelskiej po raz kolejny wpisuje się w działalność wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). W pikniku wzięło udział ponad 85 osób.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu składa serdeczne podziękowania uczestnikom za udział w pikniku oraz Radnym Rady Miejskiej z terenu Żarek, partnerom: Libiąskiemu Centrum Kultury, Komisariatowi Policji w Libiążu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Żarkach za zaangażowanie w przygotowaniu wydarzenia.